Sogne og kirker

I kan f.eks. kopiere tekster, noder, salmer og sange til gudstjenester og andre kirkelige handlinger, men også organistens hverv og den interne administration kan betyde kopiering af andres materiale. Dertil kommer arbejdet med konfirmander, kor, søndagsskole, babysalmesang, studiekredse m.m.

Copydan Tekst & Node kan tilbyde jer én samlet aftale til at anvende ophavsretligt beskyttet materiale i jeres arbejde, som sikrer, at I kopierer inden for ophavsretslovens rammer.

Pr. 1. november 2015 er der kommet flere digitale kopieringsmuligheder i vores aftale, som automatisk bliver en del af eksisterende kunders aftale.

Læs mere på vores nye hjemmeside til sogne og kirker www.brugafmateriale.dk.


Få en aftale

Med en aftale i hånden skal I ikke længere indhente tilladelse fra hver enkelt forfatter, udgiver og komponist, hver gang der kopieres.

Det betyder nem adgang til kopiering, og det sikrer jer, at tilladelse og betaling er på plads én gang for alle.

Kan I svare ja til et eller flere af nedenstående spørgsmål, vil I have gavn af en aftale med os.

•Fotokopierer og printer I uddrag af tekster og noder, salmer og sange?

•Bruger I uddrag af forskellige tekster og publikationer i PowerPoint-præsentationer, på projektor eller andre præsentationsværktøjer?

•Copy-paster, downloader og lagrer I uddrag af forskellige tekster og publikationer på intranettet eller på andre interne arbejdsplatforme?

•Deler I uddrag af forskellige tekster og publikationer via e-mail til kollegaer og samarbejdspartnere?Få en aftale, eller læs mere på vores nye hjemmeside www.brugafmateriale.dk.

Her har vi samlet al information om vores aftaler til sogne og kirker til både nye og eksisterende kunder.I kan også kontakte aftalekonsulent Hanne Glud Konradsen på tlf. 35 44 14 82 / hgk@copydan.dk.