Aftalepriser

Forskellige kundebehov og aftalevilkår giver forskellige priser.

I oversigten nedenfor kan du se vores standardpriser for forskellige kundegrupper. Priserne bliver reguleret årligt. Nedenstående priser er for 2024. Ved spørgsmål kontakt aftalekonsulent Hanne Glud Konradsen på tlf. 35 44 14 94 /

 

Aftenskoler, forbundene 1,112 kr. pr. undervisningstime
0,501 kr. pr. små hold
Aftenskoler, øvrige 1,694 kr. pr. undervisningstime
0,755 kr. små hold
AMU 55,67 kr. pr. årselev
Arkitekt- og designskoler 273,32 kr. pr. aktive studerende
Billedkunstskoler 863,90 kr. pr. aktive studerende
Efterskoler 262,62 kr. pr. elev
81,09 kr. pr. elev med særlige behov
Erhvervsakademier 494,26 kr. pr. STÅ
Erhvervsskoler 432,29 kr. pr. årselev for HTX, HHX, STX og HF
192,53 kr. pr. årselev for EUD og EUX teknisk
411,13 kr. pr. årselev for EUD og EUX merkantil
292,65 kr. pr. årselev for øvrige (AMU, SOSU, IDV og skolepraktik)
262,62 kr. pr. årselev for 10. kl. (eller øvrigt grundskoleniveau)
Filmskoler 132,93 kr. pr. ressourceudløsende STÅ
Folkeuniversiteter 233,58 kr. pr. årselev ved kurser
0,382 pr. deltager ved forelæsning
Forberedende Gunduddannelser (FGU) 154,05 kr. pr. årselev pr. år
Forskningsbiblioteker 8,30 kr. pr. bestilling (Interurban) (2023)
Forsvarsakademiet 170,06 kr. pr årselev for sergentskoler
556,10 kr. pr. øvrige årselev
0,58 kr. pr. dagskursist
Frie Fagskoler 75,88 kr. pr. årselev
Grundskoler 262,62 kr. pr. elev
Gymnasier 432,29 kr. pr. elev
288,20 kr. pr. elev (HF – 3 årigt)
324,23 kr. pr. elev (STX – 4 årigt)
Højskoler 197,19 kr. pr. årselev
Landbrugsskoler 192,53 kr. pr. årselev
Maskinmesterskoler 334,19 kr. pr. årsstuderende
Musikkonservatorier 863,90 kr. pr. aktive studerende
Musikskoler/kulturskoler 26,99 kr. pr. forskole-/kor-/orkester-/samspilselev
40,40 kr. pr. instrumentalelev
1,18 kr. for øvrig aktivitet
Navigationsskoler 334,19 kr. pr. årsstuderende
Politiskoler 535,04 kr. pr. ressourceudløsende STÅ
Professionshøjskoler 535,04 kr. pr. ressourceudløsende STÅ
Rigspolitiet 535,04 kr. pr. ressourceudløsende STÅ
Skoletjenester 16,66 kr. pr. tilmeldt lærer
SOSU 311,59 kr. pr. årselev
Specialskoler 32,83 kr. pr. elev
Sprogcentre 0,1691 kr. pr. kursistlektion
Teater- og forfatterskoler 611,31 kr. pr. aktive studerende
Ungdomsskoler 262,62 kr. pr. heltidselev
1,18 kr. pr. holdelev
VUC AVU: 262,62 kr. pr. årskursist
HF: 432,29 kr. pr. årskursist