Aftalepriser

Forskellige kundebehov og aftalevilkår giver forskellige priser.

I oversigten nedenfor kan du se vores standardpriser for forskellige kundegrupper. Priserne bliver reguleret årligt. Nedenstående priser er for 2022. Ved spørgsmål kontakt aftalekonsulent Hanne Glud Konradsen på tlf. 35 44 14 94 / hgk@copydan.dk.

 

Aftenskoler, forbundene 1,056 kr. pr. undervisningstime
0,476 kr. pr. små hold
Aftenskoler, øvrige 1,608 kr. pr. undervisningstime
0,77 kr. små hold
AMU 52,84 kr. pr. årselev
Arkitekt- og designskoler 259,44 kr. pr. aktive studerende
Billedkunstskoler 317,22 kr. pr. aktive studerende
Efterskoler 249,29 kr. pr. elev
76,97 kr. pr. elev med særlige behov
Erhvervsakademier 352,07 kr. pr. STÅ
Erhvervsskoler 410,34 kr. pr. årselev for HTX, HHX, STX og HF
182,75 kr. pr. årselev for EUD og EUX teknisk
390,25 kr. pr. årselev for EUD og EUX merkantil
277,79 kr. pr. årselev for øvrige (AMU, SOSU, IDV og skolepraktik)
249,29 kr. pr. årselev for 10. kl. (eller øvrigt grundskoleniveau)
Filmskoler 126,18 kr. pr. ressourceudløsende STÅ
Folkeuniversiteter 221,71 kr. pr. årselev ved kurser
0,362 pr. deltager ved forelæsning
Forberedende Gunduddannelser (FGU) 146,23 kr. pr. årselev pr. år
Forskningsbiblioteker 7,89 kr. pr. bestilling (Interurban)
Forsvarsakademiet 161,43 kr. pr årselev for sergentskoler
527,86 kr. pr. øvrige årselev
0,55 kr. pr. dagskursist
Frie Fagskoler 72,03 kr. pr. årselev
Grundskoler 249,29 kr. pr. elev
Gymnasier 410,34 kr. pr. elev
273,56 kr. pr. elev (HF – 3 årigt)
307,76 kr. pr. elev (STX – 4 årigt)
Højskoler 187,18 kr. pr. årselev
Landbrugsskoler 182,75 kr. pr. årselev
Maskinmesterskoler 317,22 kr. pr. årsstuderende
Musikkonservatorier 820,04 kr. pr. aktive studerende
Musikskoler/kulturskoler 25,62 kr. pr. forskole-/kor-/orkester-/samspilselev
38,35 kr. pr. instrumentalelev
1,12 kr. for øvrig aktivitet
Navigationsskoler 309,51 kr. pr. årsstuderende
Politiskoler 507,87 kr. pr. ressourceudløsende STÅ
Professionshøjskoler 507,87 kr. pr. ressourceudløsende STÅ
Rigspolitiet 507,87 kr. pr. ressourceudløsende STÅ
Skoletjenester 15,81 kr. pr. tilmeldt lærer
SOSU 295,77 kr. pr. årselev
Specialskoler 31,16 kr. pr. elev
Sprogcentre 0,1605 kr. pr. kursistlektion
Teaterskoler 580,27kr. pr. aktive studerende
Ungdomsskoler 249,29 kr. pr. heltidselev
1,012 kr. pr. holdelev
VUC AVU: 249,29 kr. pr. årskursist
HF: 410,34 kr. pr. årskursist