Vidste du:

Vi fordeler vederlag på baggrund af vores kunders aktuelle kopiering

Det Kgl. Bibliotek – Billedaftale

Gå på opdagelse i Det Kgl. Biblioteks billedsamling.

Der er indgået aftale mellem Det Kgl. Bibliotek, Visda og Copydan Tekst & Node, som giver Det Kongelige Bibliotek (KB) mulighed for at tilgængeliggøre en meget stor billedsamling på omkring 650.000 værker. Billedsamlingen er af kulturel betydning og opbygget med ikke-kommercielt sigte, som ud over fotografier også indeholder kunstværker i form af tegninger, herunder arkitekturtegninger, plakater, postkort, undervisningstavler, anskuelsestavler, skitsebøger, bladtegninger fra den historiske bladtegnersamling (Bladtegnermuseet), mm.

Værker i samlingen indeholder i begrænset omfang litterære værker, dvs. værker af beskrivende art (ohl. § 1 stk. 2), samt tekster, som optræder i tilknytning til gengivne kunstværker, og derfor er Tekst & Node med i aftalen. Tekst & Node er godkendt til at indgå aftalen i medfør af ophavsretslovens § 50, stk. 4, jf. § 50, stk. 2. Aftalen administreres af Visda.

Billedsamlingen kan tilgås via Det Kgl. Biblioteks hjemmeside, www.kb.dk, samt via andre digitale platforme eller nationale portaler med et ikke-kommercielt sigte.

Læs Kulturministeriets godkendelse her