Vidste du:

Copydan Tekst & Node er ejet af 14 autor- og udgiverorganisationer

Det Kgl. Bibliotek – Teatermanuskripter

Copydan Tekst & Node har indgået aftale med Det Kgl. Bibliotek om eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse af ophavsretlige beskyttede teatermanuskripter (dramatiske værker i skriftlig form).

Alle interesserede brugere af bibliotekets teatersamling har nu mulighed for at få online adgang til teatermanuskripter inden for en bestemt kategori.

På bibliotekets digitale platforme kan man gå på opdagelse i opførte og upublicerede teatermanuskripter samt i oversættelser af opførte og upublicerede teatermanuskripter, hvor forlægget ikke længere er beskyttet af ophavsret. Derudover gælder det også, at de skal være udarbejdet af ophavsmænd hjemmehørende i Danmark eller af danske rettighedshavere bosiddende i udlandet.

Teatermanuskripter til musicals er ikke en del af aftalen.

Aftalen giver også Det Kgl. Bibliotek mulighed for at udlevere en digital kopi til brug for forskning. Den efterfølgende kopiering eller tilgængeliggørelse, som forskeren måtte foretage, er ikke dækket af aftalen.

 

Læs Kulturministeriets godkendelse her.

 

Nedlagte forbud 

Der er nedlagt forbud mod eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse af Joan Rang Christensens teatermanuskripter i aftalen med Det Kgl. Bibliotek.