Menu

Digitaliseringsprojekter

Vi samarbejder med biblioteker, forlag og institutioner om digitale projekter

Copydan Tekst & Node oplever en stigende efterspørgsel efter at gøre specifikke tekstområder og tekstuddrag tilgængelige online.

Især på tidsskriftsområdet er der en stor interesse for at få digitaliseret arkiver og bagkataloger og dermed synliggøre og aktualisere materialet for interesserede brugere. Et andet spændende aspekt ved projekterne er, at vi hjælper med at bevare kulturarvsmateriale for eftertiden. Vi er rigtig glade for at kunne hjælpe med at realisere alle disse projekter. Vi har således indgået en række digitaliseringsprojekter, som kan ses nedenfor.

Alle digitaliseringsprojekter har drejet sig om klarering af materiale, hvor Copydan Tekst & Node har fået Kulturministeriets godkendelse til at indgå aftaler på aftalelicensvilkår.

Alle projekterne findes på Kulturministeriets liste over godkendelser efter den generelle aftalelicens. Se listen her.

 

Nedlæg forbud mod anvendelse af værker til digitaliseringsprojekter

I forbindelse med digitale projekter, hvor Copydan Tekst & Node har fået Kulturministeriets godkendelse til at indgå aftale på aftalelicensvilkår, kan autorer og udgivere nedlægge forbud mod, at deres udgivelser benyttes i projekterne.

Som rettighedshaver har man altså mulighed for at nedlægge forbud mod anvendelse af sine værker i forbindelse med ét eller flere af nedenstående projekter. De konkrete forbud for de enkelte digitaliseringsprojekter vil fremgå specifikt under beskrivelserne af projekterne herunder. Er intet nævnt, er der ikke nedlagt forbud.

Hvis man vil nedlægge forbud, kan man downloade en blanket nedenfor og sende den til Copydan Tekst & Node.

Blanketten kan udfyldes både online og i printet version, skal underskrives i hånden og sendes til os enten som post eller via e-mail.

Download blanket til forbudsnedlæggelse her

 

Oversigt over digitaliseringsprojekter

Samvirke

Læs mere

Dansk Biografisk Leksikon

Læs mere

Den Store Danske Encyklopædi

Læs mere

Trap Danmark

Læs mere

Ingeniøren

Læs mere

Forskningsprojekt – SDU, Det Kgl. Bibliotek, Visda

Læs mere

Det Kgl. Bibliotek

Læs mere

Det Kgl. Bibliotek – Kunstbibliotek

Læs mere

Det Kgl. Bibliotek – Teatermanuskripter

Læs mere

Det Kgl. Bibliotek – Billedaftale

Læs mere

Materialeplatformen

Læs mere

Danske Kunsthåndværkere & Designere

Læs mere

Ordbog for det norrøne prosasprog

Læs mere

Lægeforeningen

Læs mere

Skalk

Læs mere

Danske Medier

Læs mere

Danske Slægtsforskere

Læs mere

Dansk Skovforening

Læs mere