Menu

Digitaliseringsprojekter

Vi samarbejder med biblioteker, forlag og institutioner om digitale projekter

Copydan Tekst & Node oplever en stigende efterspørgsel efter at gøre specifikke tekstområder og tekstuddrag tilgængelige online.

Især på tidsskriftsområdet er der en stor interesse for at få digitaliseret arkiver og bagkataloger og dermed synliggøre og aktualisere materialet for interesserede brugere. Et andet spændende aspekt ved projekterne er, at vi hjælper med at bevare kulturarvsmateriale for eftertiden. Vi er rigtig glade for at kunne hjælpe med at realisere alle disse projekter. Vi har således indgået en række digitaliseringsprojekter, som kan ses nedenfor.

Alle digitaliseringsprojekter har drejet sig om klarering af materiale, hvor Copydan Tekst & Node har fået Kulturministeriets godkendelse til at indgå aftaler på aftalelicensvilkår.

Alle projekterne findes på Kulturministeriets liste over godkendelser efter den generelle aftalelicens. Se listen her.

 

Nedlæg forbud mod anvendelse af værker til digitaliseringsprojekter

I forbindelse med digitale projekter, hvor Copydan Tekst & Node har fået Kulturministeriets godkendelse til at indgå aftale på aftalelicensvilkår, kan autorer og udgivere nedlægge forbud mod, at deres udgivelser benyttes i projekterne.
De konkrete forbud for de enkelte digitaliseringsprojekter vil fremgå specifikt under beskrivelserne af projekterne herunder. Er intet nævnt, er der ikke nedlagt forbud.
Rettighedshavere, som ønsker mere information omkring, hvordan de nedlægger forbud, kan læse mere  her  

Oversigt over digitaliseringsprojekter

Foreningen Lex.dk
Se nærmere på Copydan Tekst & Nodes aftale med VISDA om digital eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse med Foreningen Lex.dk. Læs mere her
Samvirke
En aftale med Coop om digital eksemplarfremstilling og efterfølgende tilgængeliggørelse hele Danmarks forbrugermagasin Samvirke. Læs mere her
Ingeniøren
Gå på online opdagelse i infrastruktur og teknologi grundet aftalen om digital eksemplarfremstilling samt efterfølgende tilgængeliggørelse af tidsskriftet Ingeniøren. Læs mere her
Det Kgl. bibliotek
Vi har indgået en række aftaler med Det kgl. Bibliotek der blandt andet omfatter digital fremstilling af teatermanuskripter, ”ejerløse aviser”, store billedsamlinger mv. Læs mere her
Prøvebanken
En aftale der giver online adgang til gamle prøve- og eksamensopgaver fra 2010 og frem, til brug for undervisning. Læs mere her
Danske kunsthåndværkere & Designere
Få et unikt indblik i udviklingen inden for kunsthåndværk og design med aftalen om digitaliseringen af ni tidsskrifter. Læs mere her
Ordbog for det norrøne prosasprog
Få et indblik i oldislandsk og gammelnorsk gennem digital eksemplarfremstilling og efterfølgende tilgængeliggørelse af Ordbog over det norrøne prosasprog bestående af ca. 1 million indskannede sedler. Læs mere her
Lægeforeningen
Alle udgaver af tidsskriftet “Ugeskrift for Læger” og af tidsskriftet “Bibliotek for Læger” for perioden 1900-2002, må med denne aftale digitaliseres. Læs mere her
Skalk
Se mere om aftalen mellem Copydan Tekst & Node og fonden Wormianum (Skalk) om digitalisering af alle udgaver af tidsskriftet Skalk for perioden 1957-2016. Læs mere her
Danske medier
Kulturministeriet har godkendt en rammeaftale, som gør det muligt for danske dagblade og udgivere at digitalisere avismateriale fra bagkataloget. Læs mere her
Danske slægtsforskere
Danske Slægtsforskere har fået mulighed for at digitalisere Slægtsforskernes Bibliotek (Albertslund-samlingen) og gøre samlingen tilgængelig på deres hjemmeside.  Læs mere her
Dansk skovforening
Dansk Skovforening kan med retten til at foretage digital eksemplarfremstilling af en række tidsskrifter inden for emnet skovbrug, sikre de kommende generationer adgang til vigtig skovbrugsviden- og erfaring. Læs mere her