Fællessang til offentlige arrangementer

Arrangerer I fællessang med danske sangtekster? Så har I brug for en aftale med os. Aftalen sikrer jer rettighederne til at kopiere, uddele eller streame danske sangtekster til deltagerne ved offentlige arrangementer.

Aftalen til ’Offentlige Arrangementer’ henvender sig fx til:

 • Et Medborgerhus, der afholder et arrangement med fællessang
 • En Kommune, der inviterer til Sankt Hans og fællessang i en bypark
 • Et Teater, der opfører en dansk musical med sing-a-long mulighed
 • Et Bibliotek, der afholder et alsangsarrangement, som kan livestreames hjemmefra
 • Et Spillested, der turnerer med alsangsarrangementer til virksomheder
 • Et Mediehus, der afholder alsangs-arrangementer i bypark, mens det streames live
 • En Festuge, der afholder koncert-række og mulighed for fællessang

En aftale sikrer jer rettighederne til at bruge sangtekster, som ellers er ophavsretsligt beskyttet. Vi dækker både online såvel som fysiske offentlige arrangementer.

 

Med en aftale kan I fx:

✔ Uddele kopierede sangtekster til arrangementer

✔ Projicere sangtekster op på storskærm eller lign.

✔ Streame sangtekster digitalt, mens arrangementet foregår

Aftalen omfatter udelukkende materiale udgivet af rettighedshavere hjemmehørende i Danmark eller danske rettighedshavere bosiddende i udlandet. Oversatte sangtekster er ikke omfattet.

 

Priser pr. 1. januar 2021

Prisen for en aftale om kopiering og tilgængeliggørelse af sangtekster ved offentlige arrangementer er pr. arrangement fastsat til 0,854 kr. pr. deltager pr. dag.

Vederlaget reguleres hvert år pr. 1. januar på grundlag af udviklingen i Danmarks Statistik “Implicit lønindeks for virksomheder og organisationer”  for 2. kvartal i det pågældende år i forhold til 2. kvartal i året før.

Se et eksempel på en standardaftale til offentlige arrangementer her.

 

Kun få begrænsninger

Vores aftaler giver meget brede muligheder for kopiering og fremvisning til offentlige arrangementer. Men det eneste, som I skal være opmærksomme på, er nogle enkelte retningslinjer og rammer for brugen af andres sangtekster og noder. De vigtigste begrænsninger er:

 • Streaming gælder ikke on-demand: Sangteksterne må streames online samtidig med fremførelsen af sangen, men må ikke stilles til rådighed on-demand efter arrangementets afslutning.
 • I må højst kopiere 20 % af et originalt materiale – dog aldrig mere end 20 sider. I har dog krav på at kopiere minimum 4 sider.
 • Aftalen dækker ikke arrangementer i partipolitiske øjemed, eller arrangementer med et reklamemæssigt formål eller lignende.
 • Aftalen gælder ikke den offentlige fremførelse af musikken – denne brug skal klareres gennem KODA.
 • Aftalen gælder kun teksterne og ikke noderne. Kopiering af noderne er kun til brug for arrangementets kor, sangere og orkestre.

 

Hvorfor have en aftale?

Kopiering af andres udgivne sangtekster og noder kræver altid en tilladelse fra rettighedshaveren bag. Men når I som arrangør har en aftale med Copydan Tekst & Node, så er I sikre på, at tilladelsen og betaling er på plads én gang for alle – nemt og enkelt.

 

Spørgsmål?

Har I nogle spørgsmål er i velkomne til at kontakte aftalekonsulent Hanne Glud Konradsen.