Vidste du:

Vi er godkendt af kulturministeriet til at indgå aftaler om kopiering

FAQ for kunder (gammel)

Nedenfor har vi samlet en række ofte stillede spørgsmål, som både vores eksisterende og potentielle kunder står overfor, når de skal kopiere eller indgå en kopiaftale. Mangler vi at svare på nogle spørgsmål? Kontakt aftalekonsulent Hanne Glud Konradsen på tlf. 35 44 14 94 / hgk@copydan.dk.

Kontakt aftalekonsulent Hanne Glud Konradsen på tlf. 35 44 14 94 / hgk@copydan.dk.

Vi har samlet al information til skoler, aftenskoler, ungdoms-, erhvervs- og voksenuddannelser samt mellemlange videregående uddannelser og universiteter på tekstognode.dk/undervisning.

Vi har samlet al relevant information til private kursusudbydere på tekstognode.dk/virksomheder.

Vi har to former for aftaler med biblioteker. Læs mere om aftalernes indhold på tekstognode.dk/virksomheder.

Læs mere på tekstognode.dk/virksomheder. Her findes vejledninger til kopiering og plakater til download, som kan hænges op på kontoret.

Læs mere på tekstognode.dk/virksomheder. Her findes vejledninger til kopiering og plakater til download, som kan hænges op på kontoret.

Læs mere på tekstognode.dk/virksomheder. Her findes vejledninger til kopiering og plakater til download, som kan hænges op på kontoret.

Der er intet i vejen for at lave resuméer med kildeangivelse og lægge dem ud på internettet. Dog skal du være opmærksom på, at resuméet ikke må ligge så tæt på originalteksten, at der bliver tale om en egentlig gengivelse. Dette gælder, uanset om man har en aftale med os eller ej.

Publicering er ikke det samme som kopiering og ligger derfor uden for Copydan Tekst & Nodes område. Publicering og offentliggørelse af andres værker og bidrag kræver altid individuelt samtykke fra de pågældende rettighedshavere af værket, og du skal derfor rette henvendelse til dem for at indhente tilladelse før publiceringen. Dette gælder, uanset om du har en aftale med os eller ej. Copydan Tekst & Node kan i en vis udstrækning være behjælpelig med at formidle kontakt til de pågældende rettighedshavere.