Menu

Fordelingen af vederlag

Fordeling af vederlag sker på baggrund af et tæt samarbejde med vores kunder

De midler, der betales for en aftale, udbetaler Copydan Tekst & Node direkte til dem, der har skrevet og udgivet det kopierede materiale. Vi arbejder ud fra individuelle fordelingsprincipper.

Vederlagene fordeles individuelt til hver enkelt rettighedshaver – autorer og udgivere – på baggrund af kopieret materiale på skoler og uddannelsesinstitutioner samt i kommunale institutioner.

Som en del af vores aftaler skal vores kunder i perioder fortælle os, hvad de kopierer – vi kalder det indberetning på undervisningsområdet og rapportering for kommunalområdet.

Hvis de ikke gjorde det, så kunne vi ikke fordele vederlagene korrekt.

 

Indberetning og rapportering

Kopierne indberettes og rapporteres ved, at vores kunder oplyser os om, hvad de kopierer. De giver os oplysninger om, hvor mange sider og eksemplarer materialet kopieres i, titlen på publikationen, forfatter, udgiver og ISBN/ISSN.

Der udpeges hvert år en række skoler og uddannelser på forskellige uddannelsesniveauer, der et helt skoleår skal indberette, hvilke værker de kopierer.

Kommunale institutioner og kirker/sogne skal også oplyse os om, hvad de kopierer. Det kalder vi rapportering.

De kommunale institutioner, f.eks. børnehaver og ældrecentre, rapporterer 2 x 4 uger. Kirker og sogne i 3-4 uger.

Alle de informationer, vi modtager, registrerer vi i vores database.

 

Fordelingsprincipper

Copydan Tekst & Node står selv for udbetalingen af vederlag til rettighedshaverne.

Pengene udbetales kalenderåret efter indberetningsperioden. Fordelingen sker på baggrund af antal sider og eksemplarer, som indberettes/rapporteres.

Alt vederlag deles ligeligt 50/50 mellem autorer og udgivere. Illustratorer, fotografer og øvrige billedautorer får en andel af autorernes vederlag.

Der udbetales vederlag på følgende områder.

– Udbetaling for kopiering af materiale anvendt til undervisningsbrug og i landets sogne.

– Udbetaling for materiale anvendt i eksamensopgaver.

– Udbetaling for kopiering af materiale anvendt i kommunale institutioner.

 

Yderligere information

Ved spørgsmål kontakt os på tlf. 35 44 14 93 / kontakt@tekstognode.dk.