Vidste du:

Copydan Tekst & Node er ejet af 14 autor- og udgiverorganisationer

Forskningsprojekt – SDU, Det Kgl. Bibliotek, Visda

Ny aftale sikrer digitaliseret materiale til forskningsprojekt.

Copydan Tekst & Node, Syddansk Universitet (SDU), Det Kgl. Bibliotek og Visda har indgået ny aftale i forbindelse med et omfattende forskningsprojekt.

Aftalen giver mulighed for eksemplarfremstilling og udlevering af ophavsretligt beskyttede litterære værker til databehandling (machine learning) og forskningsbrug.

Aftalen omfatter værker som studenterårbøger og karakterlister på danske dimittender fra gymnasier, universiteter og højere læreanstalter i perioden fra 1600 – 1950. Den primære udgivelsesperiode dækker år 1830 – 1920. Enkelte værker er udgivet i perioden 1950 – 1996.

De digitaliserede værker vil blive anvendt til forskningsprojektet ”Mapping the Human Capitol of the Nordic Countries” ved Syddansk Universitet. I Tekst & Node er vi stolte af at kunne hjælpe med at tilgængeliggøre data til kortlægning, måling og forskning inden for feltet økonometri og økonomisk historie.

Tekst & Node er aftalepart for autor- og udgiverrettigheder, mens Visda er aftalepart for billedrettigheder.

Læs Kulturministeriets godkendelse her.