Indgåelse af aftaler

Vores aftaler er baseret på kopimønstre, behov og brugsmængder

Copydan Tekst & Node indgår aftaler om kopiering af ophavsretligt beskyttet materiale med både uddannelsesinstitutioner og private og offentlige virksomheder. Vores kopiaftaler sikrer, at aktører på uddannelses- og erhvervsområdet kan kopiere og bruge andres materiale lovligt. Priserne og rammerne er baseret på grundige undersøgelser foretaget i tæt samarbejde med de forskellige aftaleparter. Det gør, at aftaleproduktet hele tiden afspejler det faktiske kopieringsforbrug.

Vores aftaleprodukt indeholder rammer for, hvor meget man kan kopiere, og hvordan man må bruge materialet. Rammerne bygger på ophavsretslovens bestemmelser, men er endeligt fastsat af vores bestyrelse.

 

Forskellige rammer til forskellige områder

Der er forskellige rammer for kopiering på uddannelsesområdet og erhvervsområdet. På uddannelsesområdet er rammerne tilpasset de enkelte uddannelsesniveauer, fordi kopieringsforbruget adskiller sig væsentligt fra niveau til niveau. På erhvervsområdet er rammerne for alle aftaler de samme.

 

Vilkår og priser baseret på grundige undersøgelser

Priserne og de endelige rammer for kopiaftalerne bygger på grundige undersøgelser på både uddannelses- og erhvervsområdet. Vi kender kopimønstre, behov og brugsmængder, og vi ved derfor, på hvilke aftalevilkår man skal placeres. Det gælder, uanset om man indgår aftale som uddannelsesinstitution eller som privat eller offentlig virksomhed.

Find en oversigt over vores aftalepriser her

 

Tæt samarbejde med aftaleparterne

Vi foretager løbende kopiundersøgelser hos vores forskellige aftaleparter. Det gør vi for hele tiden at holde aftaleproduktet ved lige samt for at sikre, at vores aftalepriser afspejler det faktiske kopieringsforbrug.

Undersøgelserne gennemføres altid i tæt samarbejde med vores aftaleparter, der typisk er de repræsentative branche- og interesseorganisationer.

Forskellige aftaler

På baggrund af undersøgelserne har vi udviklet en række standardaftaler, branchespecifikke aftaler og rammeaftaler. Branchespecifikke aftaler indgås af erhvervslivet, eksempelvis aftaler til forlag og farmaceutiske virksomheder. Rammeaftaler anvendes på uddannelsesområdet.

 

Yderligere information

Kontakt vores aftalekonsulent her:

Hanne Glud Konradsen

Aftalekonsulent / Tlf. 35 44 14 82