13. September 2023 ·

63 mio. kr. udbetalt i aconto-vederlag

Den 31. august blev en milepæl i Tekst & Nodes udbetalingshistorik, da omkring 850 danske rettighedshavere for første gang modtog et aconto-vederlag.

Et halvt år før den normale udbetaling har en række danske udgivere, forfattere og illustratorer fået del i de kopieringsvederlag, som vi opkræver på uddannelses- og sogneområdet. En del af vederlaget kom også fra skriftlige eksamensopgaver.  

Normalt fordeler og udbetaler vi kopieringsvederlag baseret på den faktiske kopiering fra et helt skoleår. Derudover udbetaler vi først vederlag til rettighedshaverne året efter, at pengene fra kopiaftalerne er opkrævet. Men fra og med 2023 udbetaler vi vederlag for kopiering to gange årligt: et forskud i august og et faktisk vederlag året efter i februar, fratrukket forskuddet.

Hele 63 mio. kr. er blevet udbetalt på forskud i denne første aconto-udbetalingsrunde. Det er penge, som nu indgår hurtigere i det kredsløb, som sikrer produktionen af tekster og noder.

En nytænkning af arbejdsgange og systemer
Med aconto-udbetalingen har Tekst & Node introduceret en ny måde at udbetale vederlag på, som har krævet nye arbejdsgange og nye tekniske løsninger.

En af dem, der har været meget involveret i projektet omkring aconto-vederlag, er Susanne Beck Andersen, der er researcher og har arbejdet med fordelingskørsler i ca. 20 år. Hun og et team bestående af 2 andre medarbejdere har sammen med vores IT-leverandør arbejdet 6 måneder på at få de tekniske løsninger i hus:

”Tekst & Node fordeler vederlag på baggrund af registreringer af den faktiske kopiering. Fordi vi nu skal udbetale vederlag på baggrund af forventet brug, har vi fået udviklet helt nye måder at tildele vederlag på. Det har været en spændende proces med helt nye features og muligheder i systemet, og ikke mindst en helt ny måde at tænke vederlagsudbetaling på”.

Nye udbetalingsmuligheder – samme fordelingsprincipper 
Aconto-vederlaget beregnes ud fra udbetalingsdata fra de sidste 3 år og tager derfor udgangspunkt i vores præcise individuelle fordelingsarbejde.

Susanne påpeger derfor også, at selvom vi nu arbejder med at udbetale forskud på vederlagene, har vores fordelingsprincipper ikke ændret sig:

”På uddannelses- og sogneområdet samt på eksamensopgaveområdet fordeler vi som altid individuelt til rettighedshaverne på baggrund af brugen af deres værker, og dem, der har modtaget aconto-vederlag, vil i forbindelse med den ordinære udbetaling til februar få trukket forskuddet fra. Dermed afspejler det samlede udbetalte beløb fra både august og februar den faktiske brug,” slutter Susanne Beck Andersen.

Læs mere om beregning af og vilkår for aconto-vederlag her.

FAKTABOKS

Copydan Tekst & Nodes bestyrelse har vedtaget, at der udbetales vederlag for kopiering to gange årligt: et forskud i august og et faktisk vederlag året efter i februar.

Aconto-vederlaget gives på baggrund af en forventet brug og beregnes ud fra historiske udbetalingsdata. Derfor er det heller ikke muligt for os at udspecificere brugen af værker i forbindelse med udbetaling af aconto-vederlaget.

Et forskud er kun muligt, hvis man er dansk rettighedshaver med minimum 20.000 kr. i vederlag udbetalt hvert af de seneste 3 år.

Aconto-vederlaget svarer til 50 % af det laveste beløb, man har fået udbetalt i ovennævnte periode.