16. Februar 2022 · Årets udbetalinger og aktiviteter

Årets store udbetaling – 337 mio. kr. til rettighedshaverne

Onsdag d. 16. februar falder årets første og største udbetaling af kopivederlag. Tekst & Node fordeler 337 mio. kr. til over 70.000 rettighedshavere.