Onsdag d. 16. februar falder årets første og største udbetaling af kopivederlag. Tekst & Node fordeler 337 mio. kr. til over 70.000 rettighedshavere.

Første udbetalingsrunde i 2022 sker på uddannelsesområdet og sogneområdet. Den 16. februar fordeler vi således hele 337,04 mio. kr. individuelt til tusindvis af danske og udenlandske forfattere, komponister, udgivere, journalister og illustratorer.

 

Vederlaget kommer fra kopiering på uddannelsesområdet og sogneområdet. Udbetalingen på skoleområdet dækker den kopiering, der er foretaget i skoleåret 2020/2021.

 

De 337,04 mio. kr. fordeler sig således:

Grunduddannelser:                                                                                                     159 mio. kr.

Forberedende, erhvervs- og ungdomsuddannelser:                                       73 mio. kr.

Korte og mellemlange videregående uddannelser:                                         43,14 mio. kr.

Lange videregående uddannelser:                                                                        54,4 mio. kr.

Øvrig undervisning:                                                                                                     4,5 mio. kr.

Sogne:                                                                                                                              3 mio. kr.

 

Ud over uddannelsesområdet og sogneområdet udbetaler Tekst & Node senere på året også vederlag for kopiering af eksamensopgaver og kopiering på erhvervsområdet.

 

Læs mere om udbetalingen her

 

Del denne artikel
Vidste du:

Copydan Tekst & Node samarbejder med søsterorganisationer over hele verden