17. Februar 2021 · Årets udbetalinger og aktiviteter

Årets store udbetaling falder den 17. februar

Tekst & Node fordeler i løbet af 2021 ca. 345 mio. kr. til over 70.000 rettighedshavere. Første udbetalingsrunde er for uddannelsesområdet og sogneområdet, hvor der fordeles 340,25 mio. kr.