Tekst & Node fordeler i løbet af 2021 ca. 345 mio. kr. til over 70.000 rettighedshavere. Første udbetalingsrunde er for uddannelsesområdet og sogneområdet, hvor der fordeles 340,25 mio. kr.

Den 17. februar fordeler vi 340,25 mio. kr. individuelt til tusindvis af danske og udenlandske forfattere, komponister, udgivere, journalister og illustratorer. Det er den første og største udbetalingsrunde på året, og vederlaget fra denne runde kommer fra kopiering på uddannelsesområdet og sogneområdet. Udbetalingen på skoleområdet dækker kopiering foretaget i skoleåret 2019/2020, og de enkelte vederlag afspejler den aktuelle kopiering hos kunderne i denne periode.

I løbet af hele 2021 udbetaler Tekst & Node ca. 345 mio. kr. til over 70.000 rettighedshavere.

 

De 340,25 mio. kr. i denne udbetaling fordeler sig således:

Grunduddannelser: 159 mio. kr.

Forberedende, erhvervs- og ungdomsuddannelser: 76 mio. kr.

Korte og mellemlange videregående uddannelser: 43,65 mio. kr.

Lange videregående uddannelser: 55,9 mio. kr.

Øvrig undervisning: 3,7 mio. kr.

Sogne: 2 mio. kr.

 

Læs mere om udbetalingen her.

Del denne artikel