11. Maj 2023 · Administration

Digitalt fokus på indberetningen

Nye digitale indberetningsmuligheder skal gøre det nemmere for lærere at indberette deres digitale kopier.

Foråret betyder tæt dialog med de nye skoler, som efter sommerferien skal indberette deres kopier. Indberetningen af kopier er udgangspunktet for, at vi kan fordele vederlag til de rettighedshavere, der står bag det materiale, der bliver brugt i undervisningen. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre tidssvarende indberetningsmuligheder.


En af dem, der er med til at drive denne udvikling, er David Stefansson, der er ansat som digital udviklingskonsulent med fokus på bl.a. at optimere indberetningen af kopier og gøre hele processen mere digital. Et arbejde, som har krævet en ret skræddersyet tilgang:


”Skolerne er jo ikke en homogen størrelse. Der er mange forskellige typer af uddannelsesinstitutioner, der indberetter såsom grundskoler, musikskoler, erhvervsskoler og gymnasier. Derfor bliver vi nødt til at kigge ind i forskellige typer løsninger, som tager udgangspunkt i den virkelighed, der er ude på skolerne, ”
forklarer David, der sammen med et team af registreringseksperter er i gang med at optimere den måde, som indberetningen sker på.

”Vi har naturligvis haft digitale indberetningsløsninger i flere år – enten via mail eller upload-formularer. Men i dag arbejder vi med at integrere indberetningsopgaven direkte i de platforme, lærerne i forvejen bruger, så indberetningen bliver så gnidningsfri som muligt. Man kan således både indberette i alt fra Lectio, Fronter, Moodle og Teams. Og musikskolerne er endda ved at teste indberetning via en app, ligesom vi på nogle af de højere læreanstalter også har adgang til læse-og lærerplaner på deres intranet,” forklarer David Stefansson.

Håbet er, at flere digitale muligheder kan gøre indberetningsopgaven mere fleksibel for lærerne.

Skolernes indberetning
Der er i år udvalgt 100+ nye skoler, som i hele næste skoleår skal indberette kopier. Skolerne vælges blandt landets grundskoler, musikskoler, erhvervsskoler, gymnasier, VUC, sprogcentre og øvrige skoler. Dertil kommer et antal korte-, mellemlange-, og lange videregående uddannelser, som også indberetter til os hvert år.