Vores administrerende direktør, Anders Kristian Rasch, kigger tilbage på årets gang i nyeste nr. af vores årsblad 'Tæt på Tekst & Node'.

2020 var året, hvor Tekst & Node havde 40-års jubilæum. Vi startede som en organisation, der primært blev sat i verden pga. den omfattende fotokopiering, der tog fart i slutningen af 1970’erne og starten af 80’erne, og i dag er vi en virksomhed med årsindtægter på lige under 400 mio. kr. og med aftaler om alle former for kopiering og anden brug af tekster på undervisningsinstitutioner, i erhvervsvirksomheder og i kulturarvsverdenen.
Det skulle fejres. Troede vi!

COVID-19 OG TEKST & NODE

For så kom Covid-19-krisen, og alt blev vendt op og ned. Heldigvis er Tekst & Node sluppet nådigt igennem. Vores aftaleparter har mere end nogensinde haft brug for vores teknologineutrale aftaler, både når det gælder online under­visning, hjemmearbejde og online adgang til kulturarven. Vores største udfordring har faktisk været travlhed i forhold til tilpasning af aftalerne til den ny virkelighed. Vi er derfor glade for, at vi har kunnet ”holde skruen i vandet” og igen her i begyndelsen af 2021 kan udbetale et kopieringsvederlag til over 70.000 rettighedshavere.

Internt i organisationen har vi haft den fordel, at mange medarbejdere allerede havde hjemmearbejdspladser og har været vant til virtuelle møder m.v. Vi har i mange år udnyttet potentialet ved denne fleksible arbejdsform. MEN – hjemmearbejde kan aldrig fuldstændig erstatte glæden og nytten ved det fysiske samvær og samarbejde, så vi ser frem til en mere ”normal” hverdag og verden.

OMVERDENEN

Det er der helt sikkert også andre, der gør! I vores omverden har vi oplevet, hvordan mange af vores ejere – rettighedshaverne – er hårdt presset i dagligdagen for at få økonomien og livet i det hele taget til at hænge sammen. Kunstnerne er hårdt ramt, og en del af producenterne er det også. Vores kollegaer i branchen mærker i den grad, at der ikke er koncerter eller teaterforestillinger, og at biograferne har været lukket ad flere omgange. Vi føler med dem, som er ramt af krisen, og krydser fingre for, at det værste snart er ovre.

INTERNATIONALT SAMARBEJDE

Krisen har mindet os om, hvor vigtigt det inter­nationale samarbejde er. Tekst & Node er ikke kun en virksomhed for danske rettighedshavere. Vi har i høj grad også betydning for rettighedshavere i andre lande, i og med at vi fordeler vederlag individuelt til alle ret­tighedshavere, der bliver kopieret i Danmark – uanset deres nationalitet. Dette sker gennem et tæt netværk af organisationer rundt omkring i verden. Dette samarbejde er meget vigtigt og givende.

FREMTIDIGE PROJEKTER

Tekst & Node står overfor at skulle lave en ny strategi, men allerede nu ved vi, at vores undersøgelser på universitetsområdet fortsætter de næste par år; der har været en mindre afbrydelse i planen pga. Covid-19-pandemien, men vi genoptager vores modus i løbet af året. Vi har også fokus på statsområdet, hvor aftalerne trænger til en opdatering. Det starter vi også med at arbejde på her i 2021.

På det administrative plan besluttede forvaltningsorgan­isationerne på Bryggervangen 8 i 2020 at nedlægge den sidste del af Copydan Fællesforeningen (IT-udvikling­safdelingen) og outsource den til IT-firmaet Vision People. Det har hidtil været en succes. I Tekst & Node ser vi derudover løbende på anvendelse af ny teknologi for at optimere vores arbejdsprocesser.

ET LYS FORUDE

Det har været en hård tid, vi har været igennem, men alt tyder heldigvis på, at der er lys forude. Vi fortsætter i hvert fald ufortrødent arbejdet og håber på, at vi snart er ude af den sundhedsmæssige og økonomiske krise, som har præget verden i mere end et år.

Må 2021 blive et godt og lykkebringende år for alle!

Anders Kristian Rasch

Adm. Direktør i Tekst & Node

Del denne artikel