Ekstraordinær løsning for digital kopiering af out of commerce-værker er nu forlænget med yderligere tre måneder.

Fjernundervisningen på universiteter og professionshøjskoler har kølvandet på Covid-19 været besværliggjort af, at bibliotekerne har været aflåste, og at der derfor har været værker, som de studerende ikke har kunnet få adgang til. Værker, som ikke kan købes i handlen eller fremskaffes andre steder – de så kaldte ’out of commerce’-værker.

Derfor besluttede rettighedshaverne tilbage i slutningen af marts at afvige fra begrænsningsreglerne i kopiaftalerne således, at det i en periode blev muligt for uddannelsesinstitutionen at kopiere disse værker i deres helhed og stille dem digitalt til rådighed for de studerende.

De nye muligheder er blevet taget så godt imod, at rettighedshaverne har besluttet at forlænge aftalen 3 måneder mere – frem til 31. august 2020.

Helt konkret gælder følgende:

  • I må kopiere værket i sin helhed– Men kun, hvis det er out-of commerce-værker – dvs. værker, som ikke kan købes online eller fremsøges via google i en digital eller trykt udgave. Muligheden gælder kun værker udgivet på danske forlag.
  • De nye muligheder gælder yderligere 3 måneder frem– dvs. til og med den 31. august 2020. Herefter skal uddannelsesinstitutionen fjerne den digitale kopi af værket i sin helhed.
  • Deling skal stadig foregå indenfor aftalens rammer– dvs. kun via uddannelsesinstitutionens passwords-beskyttede intranet, og ikke via fx e-mail eller deling i grupper på sociale medier eller lign.

Det er rettighedshavernes håb, at de nye muligheder kan være med til at gøre opstarten ovenpå en svær tid lidt lettere for både studerende og undervisere

Del denne artikel