26. Maj 2023 · Administration

Generalforsamling 2023

På årets generalforsamling torsdag den 25. maj blev både årsregnskab og gennemsigtighedsrapport for 2022 godkendt. Formandskabet fortsætter endnu et år i front for den samlede bestyrelse.

De vigtigste punkter på dagsordenen på årets generalforsamling var godkendelsen af årsregnskab og gennemsigtighedsrapport for 2022 samt godkendelse af bestyrelsens indstilling til anvendelse af ufordelbare midler og ændring af den generelle investeringspolitik.

 

På det efterfølgende bestyrelsesmøde blev bestyrelsen konstitueret. Nuværende formandskab blev i 2022 valgt ind for en to-årig periode, og derfor kan Morten Rosenmeier – formand for UBVA, repræsentant for Akademikerne – samt Cliff Hansen, direktør i L&R Uddannelse, fortsætte det gode samarbejde.

 

I øvrigt indtrådte tre nye medlemmer i bestyrelsen fra Dansk Komponistforening, Danske skønlitterære Forfattere og Musikforlæggerne i Danmark. Vi byder velkommen til:

  • Toke Brorson Odin, Dansk Komponistforening
  • Claus Ankersen, Danske skønlitterære Forfattere (tidligere suppleant)
  • Søren Bechmann, Musikforlæggerne i Danmark

 

Se bestyrelsens øvrige sammensætning her.

Se årsrapport og gennemsigtighedsrapport her.


📷Collage: MarieHM Designstudio. Fotos: Jordan Whitfield, Fa Barboza, Christin Hume / Unsplash