11. Maj 2023 · Administration

Informationsindsats mod nye lærere

Særlig flyer skal hjælpe nye lærere med at få et bedre overblik over kopiaftalens muligheder og begrænsninger.

Vores kopiaftaler bliver en integreret del af den hverdag, som venter, når man bliver uddannet som lærer. Men hvad er op og ned, når man pludselig går fra at være studerende til at være den, der underviser:

Hvor meget må man kopiere?  Hvad må man kopiere fra internettet?  Og må man egentlig kopiere fra digitale læremidler?

Det er blot nogle af de spørgsmål, som man kan have som ny lærer.

De lærerstuderende har oftest brug for en helt anden introduktion til ophavsret og kopiaftale, og derfor har vi samlet en række svar på de oftest stillede spørgsmål, som vi møder.

Flyeren er netop blevet uddelt på Lærfest’23, hvor vi mødte mange lærerstuderende direkte på vores stand. Derudover blev flyeren også uddelt på et arrangement på messen afholdt af Lærerstuderende Landskreds, hvor arrangørerne bag stod for uddelingen til de snarligt uddannede lærerstuderende.

Flyeren øger kendskabet til Copydan Tekst & Node og sætter kopiering på dagsordenen, så fremtidens undervisere er klædt godt på til at kopiere fra alverdens tekster. Informationsindsatsen fortsætter digitalt: Læs flyeren her.

 

 

📷 Hugo Friis-Elkjær