8. Marts 2022 · Copydan Tekst & Node

Midlertidig ændring af fordelingsprincipper: Information om den videre proces

Som opfølgning på den midlertidige ændring af fordelingsprincipperne i kølvandet på Covid-19 er der nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med indstillinger til bestyrelsen omkring fremtiden.