Som opfølgning på den midlertidige ændring af fordelingsprincipperne i kølvandet på Covid-19 er der nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med indstillinger til bestyrelsen omkring fremtiden.

På en ekstraordinær generalforsamling d. 6. januar blev det besluttet at ændre fordelingsprincipperne i forbindelse med den udbetaling af kopivederlag, der finder sted i februar 2022.

Løsningen er midlertidig for at undgå en Covid-19 relateret skævvridning og vedrører konkret den kopiering, der er foretaget på undervisningsinstitutionerne i skoleåret 2020/2021.

Særligt er der observeret en anormal kopiering af materialetypen ’gratis undervisningsmateriale på internettet’. Der er derfor brug for en ekstraordinær løsning, der kan sikre, at denne materialetype sikres et rimeligt vederlag for kopieringen i skoleåret 2020/2021 – uden at det generelle vederlagsgrundlag skævvrides.

Ændringerne i fordelingsprincipperne blev indstillet af bestyrelsen og godkendt på den ekstraordinære generalforsamling. Det er således repræsentanter fra alle Copydan Tekst & Nodes 15 medlemsorganisationer, der har vedtaget ændringen.

Der er på baggrund af observationerne yderligere nedsat en arbejdsgruppe, som består af repræsentanter fra Tekst & Nodes administration samt medlemmer fra bestyrelsen. Arbejdsgruppen skal vurdere, om der er grund til at justere fordelingspolitikkerne fremover og skal i givet fald, udarbejde en indstilling med konkrete forslag om ændring til Tekst & Nodes bestyrelse jf. nedenfor. I den forbindelse har der været en dialog med en række af de rettighedshavere, der er berørt af den midlertidige ændring. Disse rettighedshavere vil yderligere få mulighed for at indgå i dialog med arbejdsgruppen primo marts.

Herefter indstiller arbejdsgruppen sine anbefalinger til bestyrelsen, som træffer beslutning herom. Beslutter bestyrelsen, at der skal ske ændringer i fordelingsprincipperne, skal denne beslutning forelægges og vedtages på foreningens generalforsamling. Tekst & Nodes ordinære generalforsamling finder sted i maj 2022. Det er ambitionen, at sagen kan behandles her, hvorfor der tidligst kan meldes noget konkret ud ultimo maj 2022.

 

På vegne af Copydan Tekst & Nodes bestyrelse

Morten Rosenmeier                                       Cliff Hansen
Bestyrelsesformand                                         Næstformand

 

 

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til:
Kommunikationskonsulent Dorthe Marie Adler Gertsen på dag@tekstognode.dk  / tlf. 35 44 14 03

Del denne artikel
Vidste du:

Copydan Tekst & Node er ejet af 15 autor- og udgiverorganisationer