I ’Mød en medlemsorganisation’ udgiver vi små interviews med autor- og udgiverorganisationer i vores ejerkreds. Denne gang er det Danske Dramatikere, som portrætteres. Direktør Christina Bergholdt Knudsen står bag nedenstående ord om mærkesager og milepæle og bestyrelsesarbejdet i Tekst & Node.

Baggrund

Hvad er jeres vigtigste funktion som organisation?

“Vores organisation er – det var endda stifteren Emma Gads kongstanke – sat i verden for at varetage vores medlemmers rettigheder og beskytte dem mod uretmæssig udnyttelse. Og så kæmper vi til stadighed for dramatikerens synlighed. Traditionelt arbejder dramatikeren og manuskriptforfatteren bag kulisserne, og derfor er det vigtigt for os at fremhæve dramatikeren eller manuskriptforfatteren i alle sammenhænge, hvor vi har mulighed for det. Manuskriptet er jo både en del af et samlet værk og et selvstændigt litterært værk. TV-fiktionen er en vigtig bastion for os i den sammenhæng, for her er manuskriptforfatteren bredt anerkendt som den bærende kreative kraft. Det er også vores opgave som organisation uophørligt at påpege vigtigheden af manuskriptet, for som bekendt er der ingen film, intet teater, ingen fortællinger uden et underliggende manuskript.”

Hvad er I særligt stolte af?

“De senere års arbejde med kollektiv forvaltning har muliggjort nye samarbejder på tværs af faggrænser i branchen, og dem har vi enormt meget gavn af at have været med til at etablere. Vi indgår løbende aftaler, der sikrer en ordentlig og lovlig udnyttelse af vores medlemmers værker, og vi er stolte af den omstillingsparathed, vi har mødt de nye udfordringer i medielandskabet med.”

 

Arbejdet i Tekst & Node

Hvorfor er det vigtigt for en organisation som jer at være repræsenteret i Tekst & Node?

“Det er vigtigt for os at være repræsenteret alle steder, hvor vores medlemmers rettigheder forvaltes. Dramatik er også tekst, og kan læses og bliver læst som sådan – i skoler og på andre uddannelsesinstitutioner. Derfor står vi i Tekst & Node på lige fod med andre skrivende.”

 

Hvad betyder det for jeres rettighedshavere, at der er så bredt et samarbejde på tværs af udgiver- og autorsiden?

“Kollektiv forvaltning er for os afgørende og et af de bedste redskaber, vi har, for at sikre udestående rettigheder. Det er i alles interesse at sikre, at man let og fleksibelt kan gøre brug af vores værker på lovlig vis. Det sker bedst gennem et bredt samarbejde mellem udgivere og autorer.”

 

Hvad ser I som de vigtigste opgaver i det brede bestyrelsesarbejde i den kommende tid?

“At imødekomme brugernes behov, der også er i forandring, så de fortsat sikres en let adgang til lovligt at udnytte indhold. Og at sikre at der bliver indgået gode og tidssvarende aftaler på det digitale område, som dækker bredt, og som desuden tager højde for nye og fremtidige områder i et nyt digitaliseret marked.”

Vidste du, at:

Danske Dramatikere blev stiftet af admiralinde Emma Gad i 1906. Hun var også dramatiker og havde solgt sine rettigheder for en slik, hvilket hun ærgrede sig inderligt over. Forbundet blev til i harme over, at skuespillere, funktionærer og billettører fik penge ud af teaterforestillingen, men dramatikeren gjorde ikke.

Pt. er der omkring 430 medlemmer i Danske Dramatikere. Organisationen oplever en medlemstilvækst på ca. 10% årligt i disse år. Væksten skyldes, ifølge Danske Dramatikere selv, selvfølgelig til dels, at særligt tv-serie-området boomer, men de oplever også, at deres nye medlemmer i lige høj grad beskæftiger sig med teater, spil mv.

 


Foto: Sofie Amalie Klougart

Christina Bergholdt Knudsen er direktør for Danske Dramatikere og er foreningens repræsentant i Tekst & Nodes bestyrelse.

 

Næste portræt i rækken af Tekst & Nodes medlemsorganisationer kommer allerede i december måned. Der har vi en udgiverorganisation på læsemenuen.

I mellemtiden kan du læse mere om vores arbejde i Tekst og Node i vores årsblad – klik ind på 2019.tekstognode.dk.

 

Del denne artikel