Vi har lavet en ny portrætserie. I ’Mød en medlemsorganisation’ udgiver vi små interviews med autor- og udgiverorganisationer i vores ejerkreds. Vi indleder serien med Danske Forlag ved direktør Christine Bødtcher-Hansen. Vi har sat Christine Bødtcher-Hansen stævne til en snak om mærkesager, milepæle og bestyrelsesarbejdet i Tekst & Node.

Baggrund

Hvad er Danske Forlags vigtigste funktion?

”Danske Forlags vigtigste funktion er både at forstå og samle forlagenes interesser, så forlagene har et fælles talerør. Vi søger at skaffe forlagene indflydelse på politiske initiativer og andre forhold både på kultur- og uddannelsesområdet. Vi arbejder fokuseret for, at forlagene har en stemme, når der træffes politiske beslutninger, som påvirker forlagenes muligheder for at udgive litteratur og læremidler af høj kvalitet. Vi arbejder også for at skabe forståelse for, at interessen i fornuftige rammevilkår for forlagsvirksomhed ikke kun ligger hos forlagene, men også hos brugerne. Samfundsmæssigt har vi alle en stor interesse i, at vi har rammer, som muliggør udgivelsen af danskproduceret litteratur og læremidler af høj kvalitet.”
Hvad er I særligt stolte af? Hvilke milepæle har I fejret?

”Her kunne man godt tale konkrete mål og milepæle. Men jeg vil hellere svare helt bredt, at vi hos Danske Forlag er stolte af at have et så godt og bredt forankret samarbejde om ophavsretten med både forfatterforeninger og andre foreninger fra musik- og filmbranchen, at vi samlet formår at skabe politisk fokus og opbakning til både forfatteres og forlags ophavsret.”

 

Arbejdet i Tekst & Node

Hvorfor er det vigtigt for jer at være repræsenteret i Tekst & Node?

”Brugernes ønske om at kunne kopiere og dermed bruge dele af forlagenes udgivelser er gjort let og fleksibelt qua Tekst & Nodes aftaler med uddannelsesinstitutioner, kommuner, regioner og virksomheder. Samtidig sikrer Tekst & Node, at de enkelte forlag og forfattere får vederlag for den brug, der finder sted. Det er vederlag, som bl.a. bruges til at investere i nyt kvalitetsindhold. Det arbejde er vi stolte af at være en del af, og det ligger som en naturlig forlængelse af vores andre mærkesager som paraplyorganisation for forlagene.”

 

Hvad betyder det for jeres medlemmer, at der er så bredt et samarbejde på tværs af udgiver- og autorsiden i Tekst & Nodes bestyrelse?

”Det brede samarbejde gør, at vi kan gøre det nemt for brugerne, som kun skal henvende sig ét sted for at få en kopiaftale. Det er en fordel for vores medlemskreds. Samarbejdet sikrer samtidig fokus på at arbejde konstruktivt omkring fælles interesser.”

 

Hvad ser I som de vigtigste opgaver i bestyrelsesarbejdet i den kommende tid?

”Vi skal helt overordnet sikre et fortsat godt samarbejde mellem udgiver-og autorkredsen. Derudover skal vi arbejde sammen om at skabe forståelse for, at digitaliseringen ikke betyder, at underviserne ophører med at kopiere, men at der fortsat er behov for kopieringsaftaler, så det bliver ved med at være nemt for underviserne at få adgang til tekster og noder.”

 

Vidste du, at:

  • Danske Forlag blev stiftet i 1837. Dengang hed de ’Boghandlerforeningen i Kjøbenhavn’.
  • Danske Forlag har i dag 70 medlemsforlag, som tæller både store, mellemstore og helt små forlag. Deres medlemmer udgiver fag- og skønlitteratur samt læremidler – både på tryk, som e-bøger, lydbøger og digitalt.
  • Hanne Salomonsen er Danske Forlags repræsentant i Tekst & Nodes bestyrelse. Hun er formand for Tekst & Node, direktør for Gyldendal Uddannelse og næstformand for Danske Undervisningsforlag. Christine Bødtcher-Hansen er hendes suppleant i Tekst & Nodes bestyrelse.

 

Portrættet af Danske Forlag findes også i vores årsudgivelse ’Tekst & Node 2019’

Klik ind på 2019.tekstognode.dk, og læs mere om Tekst & Nodes arbejde.

Del denne artikel