Kom tættere på Musikforlæggerne, når bestyrelsesformand Ole Dreyer fortæller mere om foreningens mærkesager og milepæle samt bestyrelsesarbejdet i Tekst & Node. Artiklen er en del af vores portrætserie ’Mød en medlemsorganisation’, hvor autor- og udgiverorganisationer i vores ejerkreds får mulighed for at fortælle lidt mere om organisationen og dens arbejde.

Musikforlæggerne er en brancheforening, der repræsenterer de professionelle musikforlag i Danmark, og vi arbejder for at optimere vores markeds- og rammevilkår. Vi repræsenterer musikforlagenes interesser i en række bestyrelser, blandt andet Koda, Copydan Tekst & Node, Spil Dansk osv., samt arbejder politisk på deres vegne i fx Dansk Erhverv og overfor politikere og embedsmænd på Christiansborg og i de større kommuner.


Hvad er I særligt stolte af?

“Vi er glade for at have udvidet vores medlemmers indtægter år efter år, men også for at sikre, at foreningen samler branchen ved fx Carl pris festen. Vi er glade for at kunne være bindeleddet imellem de skabende kunstnere og de kommercielle markeder. Vi skaber en forretning ud af det skabte værk, som en ophavsmand ikke normalt selv vil være i stand til. Vi er stolte af at kunne agere både overfor skabende kunstnere, men også på et kommercielt marked.”


Hvad vil I gerne have, at folk skal vide om jer?

“Mange mangler viden om Musikforlæggernes arbejde, og det kan man fx læse meget mere om her. Folk bør vide, at musikforlæggerne er en aktiv samarbejdspartner for komponister og sangskrivere, der kan medvirke til at udvikle dem som kunstnere. Vi arbejder bredt med værkerne – fra at trykke noder og tekster til at organisere sangskrivercamps og sikre licenser i alle mulige afskygninger af værkerne.”

 

Arbejdet i Tekst & Node

Hvorfor er det vigtigt for en organisation som jer at være repræsenteret i Tekst & Node?

“Vores medlemmers rettigheder repræsenteres af Tekst & Node, der dermed sørger for betaling for brugen af musik på tryk primært fra undervisningsinstitutionerne. Så det er helt centralt, da mange musikværker kopieres til brug i undervisning og på uddannelsesinstitutioner.”


Hvad betyder det for jeres rettighedshavere, at der er så bredt et samarbejde på tværs af udgiver- og autorsiden? 

“Samarbejdet er vigtigt for at fastholde et stærkt Tekst & Node overfor kunderne.”


Hvad er jeres overordnede mærkesager i bestyrelsesarbejdet? 

“Vi arbejder for at sikre, at der afregnes korrekt for brug af musik på tryk, ikke mindst digitalt. Og for at sikre, at originalforlagene får afregning for brug af vores værker på tryk ved kopiering og ved brug af værkerne i undervisningen digitalt.”


Hvad ser I som de vigtigste opgaver i det brede bestyrelsesarbejde i den kommende tid? 

“Vi ser det som særligt vigtigt at sikre, at der afregnes for al brug på digitale platforme, når de bruges i undervisningen.”

 

Vidste du, at…

Musikforlæggerne blev stiftet som en brancheforening helt tilbage i 1931 af danske musikforlæggere. Der er i dag 30 medlemmer, som rummer samtlige professionelle musikforlag. Loui Törnqvist er Musikforlæggernes repræsentant i Tekst & Nodes bestyrelse. Hun er også direktør for Wilhelm Hansen Musikforlag, og redaktør Søren Bechmann (Dansk Sang) er hendes suppleant.

 

Foto: Ole Dreyer, pressefoto

 

Indtil vores næste portræt i rækken udkommer, kan du læse mere om vores arbejde i Tekst & Node i vores årsblade her.

Del denne artikel