Tekst & Node har udvidet deres tillægsaftale med Københavns Universitet, hvilket betyder, at der i disse dage kan afholdes prøveeksamener for Kvote 2-ansøgere som fjern-eksamen.

Ca. 9000 håbefulde kvote 2-ansøgere er i disse dage i gang med en prøveeksamen, der skal afgøre, om de kan komme ind på drømmestudiet på Københavns Universitet. Prøverne afvikles primært online.

Situationen med Covid-19 i Danmark betyder, at prøveeksamenerne ikke kan afholde fysisk som planlagt. I stedet for at møde op i universitetets prøvehus, så har rettighedshaverne nu været med til at sikre, at ansøgerne kan tage prøven hjemmefra. Det skyldes en hastebehandling af et forslag om en nødløsning, som netop er godkendt. Nødløsningen indarbejdes i den tillægsaftale, som Københavns Universitet og Tekst & Node i forvejen har indgået omkring kvote-2 optagelsesprøverne. Tillægsaftalen kan læses her.

Med en udvidelse af begrænsningsreglerne opnår Københavns Universitet en fleksibilitet, som gør det muligt for dem at afholde optagelsesprøverne dels ved fysisk fremmøde og dels ved fjernprøver alt efter, hvad Covid-19 restriktionerne giver mulighed for.

Rettighedshaverne er glade for den fleksibilitet, som Kulturministeriet har udvist i forbindelse med hastebehandlingen. Det betyder, at alle parter er bedre stillet i en tid, hvor uddannelsesinstitutionerne møder mange udfordringer.

 

 

Del denne artikel
Vidste du:

Vores kunder er uddannelser samt private og offentlige virksomheder