Ventiden bliver betydeligt forkortet, når statslige institutioner fremover bestiller faglitteratur gennem Det Administrative Bibliotek, der er en del af Kgl. Bibliotek. Ny aftale gør det muligt at sende digitale kopier istedet for traditionel levering med post og kurer. De nye muligheder gælder for alle statslige institutioner med en kopiaftale med Copydan Tekst & Node.

Det Administrative Bibliotek er en del af del af Det Kgl. Bibliotek, der servicerer de statslige institutioner med opslagsværker, artikler og andre materialer fx lovforarbejder, som der er brug for, når der fx skal researches til et ministersvar eller kommenteres på et lovforslag. Hidtil har bøger og opslagsværker kun kunnet sendes manuelt via kurér og pakkepost, og det har haft en betydning for, hvor hurtigt brugerne har kunne få adgang til materialerne – særligt for de institutioner, som ikke er samlet omkring hovedstadsområdet.

Det Kgl. Bibliotek henvendte sig derfor sidste år til Tekst & Node med et ønske om at sikre nemmere digital adgang til deres brugere. Løsningen er blevet en forsøgsaftale, der gør det muligt for biblioteket at sende digitale kopier direkte til brugerne:

 

  • Det Kgl. Bibliotek er glade for denne nye aftale med Copydan Tekst & Node. Vi tænker, at den giver mulighed for at give en endnu bedre biblioteksservice på tværs af hele landet. Statslige institutioner vil fremover kunne få leveret de ønskede uddrag fra bøger og tidsskrifter i scannet form langt hurtigere end tidligere, hvor materialerne blev sendt med posten. Det er også vores forventning, at aftalen vil lette Det Kgl. Biblioteks interne arbejdsgange, der er forbundet med ekspedition og forsendelse af bøger. Vi er spændte på effekten og ser frem at evaluere efter den toårige prøveordning,” udtaler Kira Stine Hansen, vicedirektør på Det Kgl. Bibliotek.

 

  • Det er et meget positivt initiativ, som rettighedshaverne selvfølgelig gerne vil bakke op om. Vi er glade for at kunne udforme en aftale med fokus på digital kopiering, fordi det jo her har den konkrete fordel, at medarbejderne vil kunne få adgang til viden meget hurtigt, hvad enten man bor i Kolding eller København,” siger Martin Kyst, Chef for Jura og Kommunikation, der har været med til at udforme aftalen sammen med biblioteket.

 

Aftalen er netop blevet godkendt og vil fremadrettet kunne benyttes af alle statslige institutioner, forudsat de har en kopiaftale med Tekst & Node.


Mere konkret om aftalen

Digital kopiering og fremsendelse til bruger kan kun ske på baggrund af et analogt forlæg. Udvidelsen respekterer:

  • Dispositionsbegrænsende aftaler, såsom abonnements/licens aftaler
  • Tilfælde, hvor rettighedshaveren har nedlagt forbud

Det Administrative Bibliotek vil sørge for at indberette bestilt materiale til Copydan Tekst & Node, således at det kan indgå som en del af den årlige registrering og udbetaling af vederlag.

Læs mere om de muligheder, som kopiaftalen for statslige institutioner indeholder, her.

Læs mere om, hvad Det Administrative Bibliotek tilbyder, her.

Statslige institutioner, der endnu ikke har indgået en kopiaftale, kan henvende sig til vores aftalekonsulent Hanne Glud Konradsen på hgk@tekstognode.dk for nærmere dialog.

 

Foto: iStock-ilkercelik

Del denne artikel
Vidste du:

Vi repræsenterer autorer og udgivere inden for tekster og noder