Tiderne kalder på ekstraordinære løsninger, og derfor har vi udvidet mulighederne for digital kopiering i de næste 3 måneder.

Fjernundervisningen på universiteter og professionshøjskoler har i disse tider været besværliggjort af, at bibliotekerne er aflåste, og at der derfor har været værker, som de studerende ikke har kunnet få adgang til. Værker, som ikke kan købes i handlen eller fremskaffes andre steder – de så kaldte ’out of commerce’-værker.

Derfor har rettighedshaverne besluttet at afvige fra begrænsningsreglerne i kopiaftalerne således, at det i den kommende tid bliver muligt for uddannelsesinstitutionen at kopiere disse værker i deres helhed og stille dem digitalt til rådighed for de studerende.

 

Helt konkret gælder følgende:

  • I må kopiere værket i sin helhed– Men kun, hvis det er out-of commerce-værker – dvs. værker, som ikke kan købes online eller fremsøges via google i en digital eller trykt udgave. Muligheden gælder kun værker udgivet på danske forlag.
  • De nye muligheder gælder 3 måneder frem– dvs. til og med den 27. juni 2020. Herefter skal uddannelsesinstitutionen fjerne den digitale kopi af værket i sin helhed.
  • Deling skal stadig foregå indenfor aftalens rammer– dvs. kun via uddannelsesinstitutionens passwords-beskyttede intranet, og ikke via fx e-mail eller deling i grupper på sociale medier eller lign.

Det er rettighedshavernes håb, at de nye muligheder kan være med til at gøre en svær tid lidt lettere for både studerende og undervisere.

Del denne artikel