D. 26. marts blev der opnået politisk enighed. Europa-Parlamentet vedtog DSM-direktivet, som omhandler ophavsret i det digitale indre marked.

EU-direktivet om digital ophavsret har været drøftet i flere år. Direktivet vedrører en regulering af internetplatforme, men derudover indeholder det også en række vigtige elementer med stor betydning for informationssamfundet. Blandt andet en bestemmelse om digital brug af ophavsretligt beskyttede værker som led i undervisning.

Set fra tekstrettighedshavernes vinkel er der med direktivets vedtagelse fundet en afbalanceret løsning i forhold til brug af ophavsretligt beskyttet materiale i undervisningen. I Danmark er der en mangeårig tradition for, at rettighedshaverne og undervisningsinstitutionerne har kunnet finde frem til aftalebaserede løsninger inden for rammerne af aftalelicenssystemet i ophavsretsloven. Dette system videreføres med det nye direktiv.

Tekst & Node vil derfor fortsætte det gode samarbejde med undervisnings- og kulturinstitutionerne i Danmark og bidrage til at sikre tidssvarende og smidige aftaleløsninger.

Del denne artikel