Der er indført omsætningskrav for danske udgivere – læs mere her om vores administrative praksis.

I juni 2022 blev der vedtaget en ændring i Copydan Tekst & Nodes fordelingspolitik. Udgivere skal kunne dokumentere øvrig relevant indtægt for at modtage kopieringsvederlag.

Derudover indeholder ændringen også en præcisering af forholdet mellem kopieringsvederlag og øvrig indtægt. Således kan et vederlag fra Tekst & Node maksimalt udgøre fire gange så meget, som udgivers øvrige relevante indtægter det seneste år.

Rent administrativt betyder det, at vi forud for udbetalingen beder om dokumentation for indtægt i det forudgående år. Den kommende udbetaling i 2023 vil altså blive sammenholdt med indtægter fra 2022.

 

Direkte besked i E-Boks, hvis man skal indsende dokumentation
Vær opmærksom på, at det ikke er alle danske udgivere, som står til at skulle modtage vederlag på uddannelsesområdet i 2023, der vil blive kontaktet med et dokumentationskrav.

De udgivere, som vil blive bedt om at indsende dokumentation, vil i de kommende dage modtage direkte besked fra os i E-Boks med nærmere beskrivelse af, hvad de skal indsende og hvornår.

Læs mere om administrativ praksis og dokumentationskrav her

 

Spørgsmål?

  • Spørgsmål vedr. vores fordelingspolitik rettes til vicedirektør Stefan Eland Kristensen på sek@tekstognode.dk
  • Spørgsmål vedr. dokumentationskrav og administration deraf rettes til afdelingschef for Research & Dokumentation, Vibeke Andersen, på va@tekstognode.dk.
Del denne artikel
Vidste du:

Copydan Tekst & Node er en non-profit virksomhed