Særaftaler har åbnet nye muligheder for vores kunder i takt med, at deres hverdag er blevet ramt af nedlukninger.

Brede mandater fra medlemsorganisationerne har gjort det muligt at handle hurtigt, så studerende, undervisere og biblioteksbrugere stadig kan få adgang til tekster og noder i en svær tid.

Vi er i en periode ulig noget, vi har prøvet før. Og det har kunnet mærkes på alle de henvendelser, vi har fået fra vores kunder i den sidste lange tid. Telefonerne har glødet i perioderne med delvise eller hele nedlukninger. Kirker og sogne, uddannelsesinstitutioner og biblioteker har henvendt sig til os for at finde en løsning på kopiering og materialebeskaffenhed.

”Vi har naturligvis gjort alt, hvad vi kunne for at imødekomme deres ønsker og behov. Når verden om­kring os lukker ned, betyder det jo ikke, at vores dagligdag skal følge med, eller at vores åndelige og faglige liv skal lukke ned. Fjernundervisning, hjemmearbejde, lukkede biblioteker og forsamlingsrestriktioner blev vores nye udgangspunkt – og til det skulle vi finde nye muligheder for brugen af tekster og noder, ” forklarer Stefan Eland Kristensen, vicedirektør i Tekst & Node og ansvarlig for forhandling og aftaleindgåelse.

”Vores kunder kontaktede os med de her aktuelle og ret presserende problemstillinger: Må vi holde online gudstjeneste og vise sangtekster imens? Hvordan giver vi adgang til out-of-commerce-værker, som ikke længere kan købes i handlen, men nu heller ikke udlånes på bibliotekerne? Hvordan sikrer vi adgang for offentligheden til det online arkiv af ’døde’ aviser, som man før kunne finde på folkebibliotekernes computere? Og hvad med allerede indkøbte fysiske klassesæt, som elever nu ikke kan få adgang til? Svaret på alle deres henvendelser lå i digitalkopiering og i digital tilgængeliggørelse,” forklarer Stefan og henviser til den del af vores aftaler, som gør det muligt f.eks. at scanne, copypaste og dele et uddrag af et værk inden for nogle faste rammer.

ORGANISERING OG FLEKSIBLE AFTALER

Heldigvis er Tekst & Nodes bagland organiseret på en måde, som gør det muligt at agere hurtigt og agilt på akutte behov: ”Vi er som de eneste i Danmark godkendt til at indgå aftaler på aftalelicensvilkår på tekst- og nodeområdet for både autorer/forfattere og udgivere. Vi har således alle parter samlet under vores paraply og styr på mandaterne, hvilket har betydning i en tid som denne, fordi vi dermed kan agere hurtigt. Vores bestyrelse har bakket op og sørget for at hastebehandle aftaler, som f.eks. betyder, at out-of-commerce-værker nu kan digitalkopieres i deres helhed, at ‘døde’ aviser kan læses via fjernadgang, og at studerende på gymnasier kan få glæde af op til 50 sider af indkøbt materiale i stedet for de normale 20 sider, ” siger Stefan Eland Kristensen, og fortsætter:

”Selvom udvidelserne er midlertidige, så har det været sundt for os at opleve, at vores aftaler og aftalegrundlag er så fleksible, at vi så hurtigt har kunnet stable effektive og favnende løsninger på benene, så både brugere og rettighedshavere føler sig set og hørt. Det kunne dog ikke være kommet i stand uden et yderst imødekommende og fleksibelt bagland. Vi har kortsluttet alle normale godkendelsesprocedurer, og vi har hastet beslutninger igennem. Det gør mig stolt, at vi kan levere brugbare løsninger så hurtigt og uden at ryste på hånden. Jeg sender derfor en stor tak for ind­satsen til alle vores medlemsorganisationer, ” slutter Stefan Eland Kristensen.

Tekst & Node og rettighedshaverne håber, at de nye midlertidige muligheder har været og kan være med til at gøre en svær tid lidt lettere for både studerende, undervisere, institutioner og privatpersoner.

Del denne artikel