8. September 2021 · Udbetaling af vederlag

Tjek listen – Se, om du har du vederlag til gode

I vores arbejde med at registrere og fordele vederlag støder vi indimellem på rettighedshavere, som det ikke er muligt at udbetale til. Kunne du være én af dem? Så søg her og se, om du har vederlag til gode.