11. Maj 2023 · Copydan Tekst & Node

Udbetaling af aconto-vederlag til danske rettighedshavere

Copydan Tekst & Node indfører udbetaling af aconto-vederlag til rettighedshaverne. Vores bestyrelse har vedtaget, at danske rettighedshavere, som opfylder en række kriterier, kan få udbetalt vederlag på forskud hvert år i september. 

På uddannelsesområdet udbetaler vi normalt vederlag den 3. onsdag i februar. Fordelingen af vederlag sker på baggrund af den faktiske kopiering, og vederlaget udbetales først til rettighedshaverne året efter, at pengene fra kopiaftalerne er opkrævet.

Fremover vil en gruppe rettighedshavere få udbetalt vederlag to gange årligt – et forskud i september, og så en reel udbetaling baseret på den faktiske brug i februar.

Aconto-vederlag fratrækkes faktuelt vederlag i februar
Udbetalingen i september vil være et forskud. Da vi på dette tidspunkt stadigvæk er i gang med at indsamle og registrere kundernes kopiering, vil dette vederlagsbeløb blive baseret på historiske data fra de seneste 3 års udbetalinger.

Det forudbetalte aconto-vederlag i september vil blive trukket fra det vederlag, som udbetales i februar året efter.

Hvem kan få udbetalt aconto-vederlag?

Man kan kun få udbetalt aconto-vederlag, hvis man som minimum har fået udbetalt 20.000 kr. i vederlag hvert af de seneste 3 år. Aconto-vederlaget vil svare til 50 % af det laveste beløb, man har fået udbetalt i perioden. Dette gælder kun for danske rettighedshavere.

Skulle det ske, at man i februar har et faktisk vederlag, som er lavere end det udbetalte aconto-vederlag fra september, vil ens forskud blive modregnet i de 2 kommende års vederlag. Man har også mulighed for frivilligt at tilbagebetale det beløb, man har fået for meget.

Alle rettighedshavere, der er berettiget til at modtage aconto-vederlag, får direkte besked og mere information i E-Boks i juni måned. Vi vil naturligvis også informere yderligere om aconto-vederlag her på hjemmesiden.