11. Maj 2023 · Copydan Tekst & Node

Udbetaling for eksamensopgaver

Vi sørger for, at rettighedshaverne får betaling, når deres værker bruges i årets eksamenssæt ved de skriftlige eksamener.

Læseferien er lige om hjørnet, de skriftlige eksamener er i gang, og nu afsløres årets hemmelige eksamensopgaver.

Undervisningsministeriet udpeger hvert år særlige opgavekommissioner, som er ansvarlige for at udtænke og udforme årets eksamensopgaver. Og det involverer ofte brugen af andres værker – fx digte, noveller, sangtekster og avisartikler.

Normalt når man bruger værker, så skal man spørge rettighedshaverne bag først. Men eftersom eksamensopgaverne skal være hemmelige, og indholdet først må afsløres på eksaminationsdagen, så er det i sagens natur ikke muligt at spørge først inden brug. Derfor har Copydan Tekst & Node indgået en aftale med STUK, som sikrer rettighedshaverne på tekst- og nodeområdet i denne særlige situation.

Har man eksempelvis skrevet en novelle, som er blevet analyseret af titusindvis af 9. klasses afgangselever ved eksamen i sommeren 2022, så har man i 2023 fået udbetalt vederlag fra Copydan Tekst & Node, som modsvarer brugen.

Vi registrerer nemlig alle bidragydere til årets skriftlige eksamensopgaver og udbetaler vederlag for brugen. Det gør vi i marts måned året efter offentliggørelsen.

Derudover bruger mange undervisere kopier af tidligere års eksamensopgaver til at træne kommende eksaminander. Når det sker, så indgår kopierne i den almindelige indberetning, og vederlaget vil blive udbetalt i forbindelse med den store udbetaling på undervisningsområdet i februar måned.