3. Februar 2021 · Nye aftaler

Udvidede digitale muligheder for VUC og de gymnasiale uddannelser

Ekstraordinær løsning for digital kopiering af allerede indkøbt analogt materiale.