Ekstraordinær løsning for digital kopiering af allerede indkøbt analogt materiale.

Pga. de nuværende corona-restriktioner er al undervisning omlagt til at være digital. Tekst & Node har i forlængelse deraf modtaget en række henvendelser fra undervisningsinstitutioner om muligheden for en midlertidig udvidelse af begrænsningsreglerne for VUC og de gymnasiale uddannelser.

Ønsket er at kunne digitalisere det materiale, hvor uddannelsen allerede har indkøbt et fysisk eksemplar, som de studerende/kursisterne ikke kan få adgang til pga. corona-situationen.

Med fuld opbakning fra Tekst & Nodes bestyrelse er der nu foretaget en midlertidig udvidelse af begrænsningsreglerne, som gør det muligt at foretage en digital eksemplarfremstilling af op til 50 sider pr. studerende/kursist i erklæringens løbetid.

Udvidelsen omfatter alene de analoge materialer, hvor undervisningsinstitutionen i forvejen har købt materialet i klassesæt, men hvor de pga. covid-19 situationen er forhindret i at udlevere materialet til de studerende/kursister.

Udvidelsen gælder alene for undervisning på gymnasialt niveau.

Erklæringen gælder som udgangspunkt i en periode på 6 måneder. Fjernes restriktionerne for adgangen til undervisningsinstitutionerne inden udløbet af de 6 måneder, ophører muligheden for kopieringen.

Ved ophør skal den enkelte uddannelsesinstitution sikre, at kopierne ikke længere er tilgængelige for de studerende.

Aftalernes øvrige bestemmelser er fortsat gældende. Det gælder blandt andet forpligtelserne vedrørende lagring, tilrådighedsstillelse på password-beskyttet intranet, at materialet ikke må distribueres til eller blandt de studerende/kursisterne med elektronisk post, samt forpligtelsen til at foretage indberetning til Copydan Tekst & Node.

Vi ønsker VUC og de gymnasiale uddannelser god digital arbejds- og undervisningslyst.

Del denne artikel