2021 starter med fjernundervisning og lukkede biblioteker – og derfor har vi endnu engang udvidet mulighederne for digitalkopiering.

Fjernundervisning på universiteter og professionshøjskoler samt aflåste biblioteker betyder atter, at der er værker, som de studerende ikke kan få adgang til. Værker, som ikke kan købes i handlen eller fremskaffes andre steder – de såkaldte ’out of commerce’-værker.

Med den aktuelle Covid-19 nedlukning modtog Tekst & Node før jul en henvendelse om muligheden for at genaktivere erklæringen fra foråret 2020, som gav universiteter og professionshøjskoler udvidet kopieringsmulighed af netop ’out-of-commerce’-værker.

I foråret 2020 besluttede et enigt rettighedshaverbagland at afvige fra begrænsningsreglerne i kopiaftalerne således, at uddannelsesinstitutioner kunne kopiere disse værker i deres helhed og stille dem digitalt til rådighed for de studerende.

Her i starten af 2021 genaktiveres mulighederne og løber frem til juni måned.

Det er vores håb, at studerende og undervisere på denne måde kan få fortsat nem adgang til vigtig forskning, artikler og litteratur. Fjernes restriktionerne for adgang til bibliotekerne inden udløbet af de 6 måneder, ophører muligheden for den udvidede digitalkopiering naturligvis.

Helt konkret gælder følgende:

  • Værket må kopieres i sin helhed – Men kun, hvis det er out-of commerce-værker – dvs. værker, som ikke kan købes online eller fremsøges via google i en digital eller trykt udgave. Muligheden gælder kun værker udgivet på danske forlag.
  • De nye muligheder gælder 6 måneder frem – Dvs. til og med den 18. juni 2021. Herefter skal uddannelsesinstitutionen fjerne den digitale kopi af værket i sin helhed.
  • Deling skal stadig foregå inden for aftalens rammer – Dvs. kun via uddannelsesinstitutionens passwords-beskyttede intranet, og ikke via fx e-mail eller deling i grupper på sociale medier eller lign.
Del denne artikel
Vidste du:

Vi repræsenterer autorer og udgivere inden for tekster og noder