13. Februar 2019 · Udbetaling af vederlag

Vederlag for kopiering udbetales onsdag d. 20 februar

Vi fordeler 328,8 mio. kr. i 2019 – første udbetalingsrunde er for uddannelsesområdet og sogneområdet.