For anden gang har Tekst & Node udbetalt vederlag for optræden som akademisk ekspert på TV. Det skete d. 3. oktober.

Tekst & Node står for udbetalingen på vegne af Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA). UBVA er et stående udvalg under Akademikerne (AC).

Vederlaget har UBVA modtaget fra Copydan AV-foreningerne i forbindelse med kabel-retransmission af eksperternes optræden på TV. Det drejer sig om TV-optræden i 2018.

 

Og hvorfor er det så Tekst & Node, der står for udbetalingen?

Det er det, fordi her er det os, der er eksperterne. Vi har mange års erfaring med vederlagsudbetaling og stort kendskab til rettighedshaverne. Og de kompetencer, vi har opbygget igennem årene i forbindelse med udbetaling af kopivederlag, kan vi overføre direkte til disse ekspertvederlag. Derfor står vi for at få pengene det sidste stykke vej ud til rettighedshaverne.

Vederlagene blev udbetalt d. 3. oktober 2019

 

Læs mere

Det er Forfatternes Forvaltningsselskab, der står for administrationen af vederlagene til de akademiske eksperter. Hvordan det hænger sammen, kan du læse mere om på deres hjemmeside: https://www.forfatterselskabet.dk/medieovervaagning/

Du kan også finde mere information hos UBVA:
https://ubva.dk/udlodning-af-copydan-midler/generelt-om-ubvas-udlodning-af-copydan-penge/

Har du spørgsmål til udbetalingen af vederlag, kan du kontakte Anette Skovgaard: ask@copydan.dk.

Del denne artikel