Det nye omsætningskrav til udgivere betyder, at udgivere skal kunne dokumentere indtægt i deres udgivervirksomhed. D. 16. januar falder første frist for indsendelse af dokumentation. Når man ikke denne dato, kan man indsende derefter – men absolut sidste frist for indsendelse er mandag d. 16. maj.

Copydan Tekst & Node har indført omsætningskrav for danske udgivere, der modtager kopieringsvederlag på uddannelsesområdet, og den kommende udbetaling af vederlag i februar sammenholdes med indtægter fra kalenderåret 2022.

Er du udgiver og har modtaget en besked fra os i e-Boks omkring dokumentationskrav, så er her en reminder om de vigtigste datoer:

  • 16. januar: Skal du nå at have din sag færdigbehandlet inden udbetalingen d. 3. onsdag i februar, skal dokumentationen være os i hænde senest mandag d. 16. januar 2023.
  • 15. maj: Når du det ikke til medio januar, kan du også indsende dokumentation herefter, og et evt. vederlag vil blive udbetalt i vores opsamlingsudbetalinger, som vi har hver måned. Vær opmærksom på, at sidste frist for indsendelse af dokumentation er mandag d. 15. maj 2023.

Fremsender du ikke den ønskede dokumentation inden d. 15. maj 2023, mistes retten til vederlag i 2023.

Hvem skal dokumentere?
Alle udgivere, der har modtaget en henvendelse fra os i e-Boks vedr. omsætningskrav, skal dokumentere deres indtægter. Har du ikke modtaget noget, skal du ikke indsende dokumentation.

Hvordan foregår dokumentationen?
I henvendelsen i E-boks kan du se, om du skal indsende enten en tro og love-erklæring eller revisorerklæring. Du finder erklæring og revisorinstruks på vores hjemmeside her og indsender din dokumentation på dokumentation@tekstognode.dk.

Ingen relevant indtægt?
Har du ingen anden relevant indtægt i din udgivervirksomhed, skal du hverken indsende tro- og love erklæring eller revisorerklæring. Men af rent administrative årsager beder vi dig alligevel om at melde dette tilbage til os på dokumentation@tekstognode.dk.

 

Har du spørgsmål?

  • Læs mere om omsætningskrav for danske udgivere her
  • Spørgsmål vedr. vores fordelingspolitik rettes til vicedirektør Stefan Eland Kristensen på sek@tekstognode.dk.
  • Spørgsmål vedr. dokumentationskrav og administrative processer rettes til afdelingschef for Research & Dokumentation, Vibeke Andersen, på va@tekstognode.dk.

 

Del denne artikel
Vidste du:

Vi er godkendt af kulturministeriet til at indgå aftaler om kopiering