Menu

Beskyt dine værker – standardformuleringer om kopiering

Du kan selv gøre opmærksom på, om og hvordan der må kopieres fra dine værker

Her på siden har vi samlet en række konkrete anbefalinger, standardformuleringer og logoer, som du kan bruge i din kommunikation omkring kopiering.

Som udgangspunkt gælder vores aftaler og de regler for kopiering, der knytter sig til den, altid for dit værk. Men nogle gange kan det være en god ide at skrive eksplicit, at det faktisk er vores aftale, der er gældende.

Nedenfor kan du finde en række standardtekster tilpasset forskellige værkstyper, som du kan indsætte i dine udgivelser, og som hjælper dig til at beskytte dine værker, som du ønsker.

Vær opmærksom på

  • Du kan ikke forbyde, at man kopierer fra dit udgivne materiale (engangsmateriale undtaget). Det forhindrer aftalelicensen.
  • Du kan altid vælge at stille materialet – eller dele af det – frit til rådighed ved at skrive eksplicit, at der er ’Fri kopi’.
  • Du kan læse mere indgående om digitale udgivelser her.
  • Du må ikke opfordre til indberetning af dine kopier. Læs mere nederst på siden

Bøger

I bøger indsættes teksten som regel på kolofonsiden eller titelbladet.

Tekst til kolofon:
“Denne bog er beskyttet i medfør af gældende dansk lov om ophavsret. Kopiering må kun ske i overensstemmelse med loven. Det betyder f.eks. at kopiering til undervisningsbrug kun må ske efter aftale med Copydan Tekst og Node.”

Er der tale om bøger, hvor kopiering af enkelte sider eller enkeltstående bidrag er forventeligt, fx sangbøger, elevbøger og antologier, så skriv flg. oplysninger på hver enkelt side:
Titel, forfatter, ISBN, forlag.

Ved udgivelser med noder indsættes ISMN i stedet for ISBN.

Hjemmesider

Der skelnes ikke mellem digitalt og trykt materiale i Copydan Tekst & Nodes aftaler. Derfor er det en god ide også at gøre opmærksom på kopieringsforholdene på hjemmesider.

Hvis der ikke må kopieres frit fra hjemmesiden:
Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen”.

Hvis der må kopieres frit fra hjemmesiden:
”Fri kopi. Der kan frit kopieres fra denne hjemmeside”. 

Læs mere om, hvordan du beskytter dine digitale udgivelser her.

Kopiark

Kopiark findes både i form af hele bøger, der erhverves med kopiret, og som en del af lærervejledninger og lignende. Her er det almindeligt at påføre, at siden kan kopieres frit.

Tekst til hvert enkelt kopiark:
”Kan frit kopieres” eller ”Kopiark”.

Engangsmateriale

Engangsmateriale er ikke omfattet af Copydan Tekst & Nodes kopiaftaler og må derfor ikke kopieres til undervisningsbrug i henhold til vores aftale.
Engangsmaterialer er som regel hæfter og ark, hvor eleverne selv skal udfylde blanke felter til skriftlig besvarelse.

Danske Forlag anbefaler, at man benytter standardlogoer til hhv. kolofon og de enkelte sider, som klart fortæller, at kopiering er forbudt.
Læs anbefalingen her

 

Download logoerne til kopiering forbudt nedenfor:

Logo til kolofon i pdf

Logo til kolofon i png

 

Logo til enkeltside i pdf

Logo til enkeltside i png

Portaler og digitale læremidler

Portaler og digitale læremidler er kendetegnet ved, at man køber sig adgang via en licens eller et abonnement, og at materialet er skjult bag log-in. På portaler og digitale læremidler kan der kopieres inden for fire brugsscenarier: Er kopieringen digital eller analog og er den dækket af licens/abonnement eller ej.

Det bør fremgå af licens-/abonnementsvilkårene, hvorvidt og hvordan der må kopieres fra materialet.

Copydan Tekst & Node har udarbejdet nedenstående fire formuleringer, som modsvarer hver af de fire brugsscenarier. De fire formuleringer er vejledende, idet det er op til den enkelte rettighedshaver at udforme sine egne licensvilkår. De skal udelukkende ses som inspiration og kan tjene til afklaring på området.

Formulering 1: Digital kopiering og analog kopiering er omfattet af licensen
Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til licensen.”

Formulering 2: Digital kopiering og analog kopiering er omfattet af Copydan Tekst & Nodes aftale
Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med licensgiver.”

Formulering 3: Digital kopiering er omfattet af licensen, mens analog kopiering dækkes af Copydan Tekst & Nodes aftale
”Digital kopiering af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til licensen. Analog kopiering af materialet er ikke dækket af licensen og er kun tilladt inden for rammerne af undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node.”

Formulering 4: Analog kopiering er omfattet af licensen, mens digital kopiering dækkes af Copydan Tekst & Nodes aftale
”Analog kopiering af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til licensen. Digital kopiering af materialet er ikke dækket af licensen og er kun tilladt inden for rammerne af undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node.”


Undlad at opfordre til indberetning af dit værk

Den primære rolle som rettighedshaver er udelukkende at gøre opmærksom på, om og hvordan der må kopieres fra dine værker. Derfor skal man som rettighedshaver helt afholde sig fra at kommunikere om indberetningen til skolerne. Det er udelukkende Copydan Tekst & Nodes rolle.

Ændring af vores registreringspraksis betyder, at Copydan Tekst & Node kan frasortere materiale i registreringsprocessen, hvis rettighedshaveren bag aktivt har opfordret til indberetning.

En opfordring kan være:

  1. En angivelse på den enkelte side af, at den skal indsendes ved kopiering.
  2. En angivelse i kolofon el. lign af, at kopier herfra skal indsendes (trykte værker)
  3. En angivelse på hjemmeside af, at kopier herfra skal indsendes (digitale værker)
  4. Generelle opfordringer til indsendelse (sociale medier, blogs, nyhedsbreve, reklamemateriale, licensbetingelser mm.)

Ændringen træder i kraft på alt materiale, der er indsamlet efter 1. august 2022 i forbindelse med det nye skoleår. Læs mere i nyheden her.

Yderligere information

Ved spørgsmål kontakt os på tlf. 35 44 14 93 / kontakt@tekstognode.dk.