Menu

Nedlæg forbud

Copydan Tekst & Nodes aftaler med aftaleparterne er baseret på aftalelicens. Som forfatter, musiker, udgiver mv. har man mulighed for at nedlægge forbud specifikt mod den brug, der er indgået på baggrund af § 50, stk 2. De konkrete forbud for de enkelte digitaliseringsprojekter vil fremgå specifikt under beskrivelserne af projekterne herunder. Er intet nævnt, er der ikke nedlagt forbud. For de øvrige områder så kontakt od direkte for at få oplyst, om der er nedlagt forbud mod kopiering af konkrete værker.


Digitaliseringsprojekter: Nedlæg forbud

Vi samarbejder med biblioteker og institutioner om digitalisering af tidsskrifter og bagkataloger. Der er mulighed for at nedlægge forbud mod anvendelsen af sine værker i forbindelse med disse projekter. Læs mere om projekterne her.

Vi har indgået en rammeaftale med Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) omkring digital visning af bogomslag på kommunale biblioteker. Der er også mulighed for at nedlægge forbud mod anvendelsen af sine værker i den forbindelse. Læs mere om rammeaftalen og dens vilkår her.

Susanne Munk Knudsen

Juridisk konsulent

Tlf. 35 44 14 77

Ansvarsområde:

Jura