Menu

Nedlæg forbud mod digitalkopiering

Copydan Tekst & Nodes aftaler med aftaleparterne er baseret på aftalelicens. Som forfatter, musiker, udgiver mv. har man mulighed for at nedlægge forbud specifikt mod den brug, der er indgået på baggrund af § 50, stk 2.

Til kunder: Der er pt. ikke nedlagt nogen forbud

De konkrete forbud for de enkelte digitaliseringsprojekter vil fremgå specifikt under beskrivelserne af projekterne herunder. Er intet nævnt, er der ikke nedlagt forbud. For de øvrige områder kan du altid kontakte os direkte for at få oplyst, om der er nedlagt forbud mod kopiering af konkrete værker. Men pt. er der ikke nedlagt nogen forbud.

 

Rettighedshaver: Sådan nedlægger du forbud

Som rettighedshaver kan du nedlægge forbud på området for digitaliseringsprojekter, undervisningsområdet eller erhvervsområdet. Ønsker du at nedlægge forbud, bedes du kontakte vores juridiske specialkonsulent Susanne Munk Knudsen på

 

Digitaliseringsprojekter: Nedlæg forbud
Vi samarbejder med biblioteker og institutioner om digitalisering af tidsskrifter og bagkataloger. Der er mulighed for at nedlægge forbud mod anvendelsen af sine værker i forbindelse med disse projekter. Læs mere om projekterne her.

Vi har indgået en rammeaftale med Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) omkring digital visning af bogomslag på kommunale biblioteker. Der er også mulighed for at nedlægge forbud mod anvendelsen af sine værker i den forbindelse. Læs mere om rammeaftalen og dens vilkår her.