Menu

Omsætningskrav for danske udgivere

Danske udgivere skal kunne dokumentere øvrig relevant indtægt i deres udgivervirksomhed for at modtage kopieringsvederlag.  Man kan få udbetalt op til 4 gange så meget i vederlag, som man har i indtægt. Er der ingen øvrig relevant indtægt, bortfalder vederlaget helt.

 

Danske udgivere får fordelt vederlag på baggrund af den aktuelle kopiering, men før vederlaget kan udbetales, sammenholdes det med øvrig relevant indtægt i udgivervirksomheden i det seneste kalenderår.

Ved slutningen af et kalenderår kan udgivere derfor blive kontaktet af Tekst & Node med krav om dokumentation for indtægt. Vores administrative praksis er, at vi screener kopivederlagenes størrelse og dels arbejder med stikprøver og dels konkrete vurderinger.

Udgivere får altid direkte besked i e-Boks, hvis de skal indsende dokumentation.

Udbetalingen i 2024 sammenholdes med indtægter fra kalenderåret 2023.

 

Sådan beregnes vederlaget
Kopivederlaget fungerer som et supplement til udgivers øvrige indtægter for udgivet materiale. Forholdet mellem udgivers indtægt og kopieringsvederlag må ikke overskride forholdet 1:4.
Sker dette, reduceres vederlaget forholdsmæssigt.

 

Eksempel: Vi har registreret kopier fra en udgiver, som fører til et fordelt vederlag på 80.000 kr.
På baggrund af dokumentation for indtægt beregnes vederlagets endelige størrelse. Følgende 3 scenarier er mulige:

  1. Udgiver dokumenterer øvrig relevant indtægt på 20.000 kr. eller derover og får udbetalt 80.000 kr. i vederlag.
  2. Udgiver dokumenterer øvrig relevant indtægt på f.eks. 10.000 kr., og derfor reduceres kravet på kopivederlag, så udgiveren får udbetalt 40.000 kr.
  3. Udgiver kan ikke dokumentere øvrig relevant indtægt, og vederlaget bortfalder helt.

 

Alle vederlag, som ikke udbetales – på grund af vederlagsjustering, manglende indtægt eller manglende dokumentation for indtægt – vil indgå i det efterfølgende års fordelingssum på udgiversiden.

I vores fordelingspolitik kan man læse mere om vederlag for danske udgivere samt finde definitioner på, hvilke indtægtskilder der hører under øvrig relevant indtægt.

Læs fordelingspolitikken her.

 

Vigtige deadlines for udbetalingen i 2024
Er man blevet kontaktet via e-Boks og bedt om at indsende dokumentation for omsætning, og vil man have vederlag udbetalt d. 3. onsdag i februar (som vanligt), skal dokumentationen indsendes senest d. 1. februar 2024.

Dokumentation kan også indsendes herefter, da vi løbende sagsbehandler og udbetaler evt. vederlag i månedlige opsamlingsudbetalinger.

Den absolut sidste frist for indsendelse af dokumentation er d. 15. maj 2024. Fremsendes den ønskede dokumentation ikke inden, så mistes retten til vederlag i det pågældende år.

 

Har du spørgsmål?