Vidste du:

Sammen med vores kunder sikrer vi midler til produktionen af nye tekster og noder

Sådan læser du din udbetalingsspecifikation

Din udbetalingsspecifikation er opdelt i kolonner, der tilsammen giver et billede af, hvilke tekster der har udløst vederlag på hvilke uddannelsesområder, hvad vederlaget beløber sig til, og i hvilken egenskab du modtager vederlaget. Har du fået udbetalt aconto-vederlag, altså et forskud på kopivederlaget, vil dette beløb være fratrukket på specifikationen. 

Vær opmærksom på, at vi i februar 2024 udbetaler vederlag for kopiering, der har fundet sted i sidste halvår af 2022 og første halvår af 2023.

A: Beskrivelse: Værksoplysninger og uddannelsesområder

Kolonnen ’Beskrivelse’ indeholder information om de tekster, der har udløst vederlag, og på hvilket uddannelsesområde kopieringen har fundet sted.

 1. Værkstitel
  Øverst på hver af posterne står titlen på det kopierede værk. Uanset om der er tale om et værk, du selv har skrevet, eller et værk, du har bidraget til, så vil værkstitlen fremgå her.
 2. Bidrag
  Hvis du har bidraget til et samleværk eller lignende, fx en antologi, sangbog eller et tidsskrift, vil titlen på dit bidrag fremgå under værkstitlen, hvis skolen har oplyst os om det. Det kan være, at din tekst er opført på specifikationen som et bidrag til værket ”Uoplyst titel”.

  Det sker i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at identificere, hvilket værk en kopieret tekst stammer fra.
 3. Uddannelsesområde
  Under hvert værk og bidrag kan du se, hvilken skoletype kopieringen er foretaget på. Er du arving eller befuldmægtiget, vil navnet på den person man er arving/befuldmægtiget efter fremgå i forlængelse af skoletypen.

Særligt for Nota-vederlag
Modtager du vederlag for udlån via Notas service, og vil du vide, om dine værker er udlånt som lydbog eller e-bog, kan du tjekke det på Notas egen hjemmeside via det BOOK ID-nummer, som står under hvert værk på specifikationen.


B: Type: Tekst, billede, udgiver, arving

I kolonnen ’Type’ kan du se, i hvilken egenskab du modtager vederlaget – som forfatter, illustrator, udgiver, arving eller befuldmægtiget.

Særligt for musikrettighedshavere
Kategorien ’Tekst’ dækker også over vederlag for nodemateriale.

Betegnelsen ’forlag’ dækker værker, som du ikke selv har udgivet, men som du har musikrettighederne til.

 

C: År og beløb

Her kan du se, hvilket år vederlaget er fordelt.

Der kan være vederlag i din specifikation, der stammer fra de sidste to års udbetalinger. De beløb udbetales først nu, da de enten ikke hidtil har oversteget Tekst & Nodes udbetalingsgrænse på 100 kr., eller fordi vi ikke tidligere har haft dine udbetalingsoplysninger.

I den sidste kolonne, ’Beløb’, kan du se, hvordan dit vederlag fordeler sig if. til værker og uddannelsesområder.

Særligt for Nota-vederlag
Vær opmærksom på, at så længe vi udbetaler for den bagudrettede brug, vil årstallet, der oplyses i forbindelse med Nota-udbetalingerne, ikke dække perioden, udlånet vedrører, men derimod udbetalingstidspunktet.

 

Aconto-vederlag
Danske rettighedshavere, som opfylder en række kriterier kan få udbetalt vederlag på forskud hvert år i august. Hvis du har modtaget vederlag vil det fremgå på din specifikation

Særligt for udgivere – mulig reduktion i det samlede vederlag

 

Omsætningskrav for danske udgivere
Udgivere skal kunne dokumentere øvrige indtægter i deres udgivervirksomhed for at kunne modtage kopieringsvederlag på uddannelsesområdet.

Kravet om omsætning i udgiverpraksis medfører også, at et vederlag fra Tekst & Node maksimalt kan udgøre 80 %, eller fire gange så meget, som udgiveres øvrige indtægter det seneste år.

Er dit vederlag justeret på baggrund af disse principper, vil det fremgå af specifikationen.

 

 


Er du medlem af en organisation?

Udgiverorganisationerne, der står bag Copydan Tekst & Node, har mulighed for at trække en mindre procentdel af deres medlemmers vederlag til dækning af administrative omkostninger.

Hvis det er tilfældet for dig, vil både det fratrukne beløb og din organisation fremgå af specifikationen.

 

 

 

Om din specifikation

Din udbetalingsspecifikation indeholder kun information om de værker, der har udløst vederlag i pågældende år. Der er altså ikke tale om en oversigt over din samlede produktion.

Vi sender udbetalingsspecifikationen til din e-Boks i forbindelse med udbetalingen. Derudover kan du finde alle dine tidligere specifikationer på vores online selvbetjening, C-Selv.

 

Yderligere information

Ved spørgsmål kontakt os på tlf. 35 44 14 93 / kontakt@tekstognode.dk.