Menu

Særligt om digitale udgivelser

Er du udgiver af en hjemmeside eller et digitalt læremiddel? Så er det særligt vigtigt, at du forholder dig til, hvordan man må kopiere fra dit materiale samt hvordan du krediterer bidragyderne.

 

Hvordan må man kopiere fra din udgivelse?

Det afhænger af, om dine materialer er frit tilgængelige eller kun kan tilgås via abonnement eller køb.

 

Hvis dine materialer ligger frit tilgængelige, altså uden adgang via login eller køb:

 • Det skal tydeligt fremgå, hvilke kopirettigheder der gælder for dit materiale – gerne i en kolofon eller på en ’om-os-side’, så det er let at finde.
 • Skriv enten, at det er vores aftale, og de regler for kopiering, der knytter sig til den, der er gældende. Eller om materialet frit kan kopieres og deles.
 • Benyt gerne en af vores standardtekster her.

 

Hvis dine materialer kun kan tilgås via abonnement eller ved køb:

 • Hvis man skal tegne abonnement eller købe materialerne, så skal det tydeligt fremgå, om kopiering/print og deling er inkluderet i abonnementet.
 • Licens- og købsbetingelser går altid forud for vores aftale, så skriv tydeligt, hvad betingelserne omfatter.
 • Benyt gerne en af vores standardtekster her.

  

Hvem har lavet materialerne?

Det er vigtigt, at du krediterer alle bidrag til dit materiale, både tekster og billeder. På den måde hjælper du os med at identificere rettighedshaverne og sikrer, at de får vederlag ved kopiering. 

 

 • Hvis der er tale om forskellige tekstforfattere og fotografer/illustratorer, så angiv dette ved de enkelte bidrag.
 • Hvis der er tale om en enkelt forfatter eller en samlet forfattergruppe, der har udarbejdet alt materialet i fællesskab, så er det nok at notere det ét sted i materialet, fx i en kolofon på forsiden af dit materiale. Husk at det skal være muligt for os at finde oplysningerne uden at logge ind eller købe materialet.
 • Hvis du benytter illustrationer og fotografier, så skriv ophavsmandens navn ved billedet.
  Hvis billederne er lagt ud til fri brug, så angiv dette.

 

Vigtigt med tilladelse

Husk, at du ikke må bruge andres materiale uden at have spurgt om lov først. Alt, hvad du finder på internettet, er som udgangspunkt ophavsretligt beskyttet. Dette kan fx være bogforsider, digte, noveller eller sange. Har du fået tilladelse til at bruge andres materiale, så angiv dette sammen med krediteringen af ophavsmanden.

Husk, at du ikke må opfordre til indberetning af dine kopier. Læs mere i nyheden her.