Til Kunder: Der er nedlagt enkelte forbud mod kopiering

Der er nedlagt forbud:

–  i forbindelse med digitaliseringsprojektet Danske Slægtsforskere. Læs mere her: Danske Slægtsforskere | Copydan Tekst & Node (tekstognode.dk)

– I forbindelse med digitaliseringsprojekt med Det Kgl. Bibliotek, Teatermanuskripter, læs mere her: Det Kgl. Bibliotek | Copydan Tekst & Node (tekstognode.dk)