Vidste du:

Copydan Tekst & Node har eksisteret siden 1980

Udbetalingsspecifikation

Få hjælp til alle detaljerne på din specifikation her

Din udbetalingsspecifikation indeholder information om de værker, der har udløst vederlag. Specifikationen er ikke en oversigt over din samlede produktion af værker, men udelukkende over de værker, der har udløst vederlag i det pågældende år.

Specifikationen er tilgængelig i din e-Boks og på vores selvbetjening, C-selv, i forbindelse med udbetalingen af vederlag.

I C-Selv kan du også se alle dine tidligere specifikationer. Vil du hellere have specifikationen tilsendt med post, så log på vores selvbetjening, og angiv, at du ønsker specifikationen på papir.

Din udbetalingsspecifikation indeholder en masse nyttige informationer om de værker, der har udløst vederlag. Nedenfor har vi nævnt de vigtigste.


Titler på værker

Posterne på din specifikation er opbygget på værksniveau. Værkstitlen står med fed og er understreget med undertitlen i fed nedenunder. Under hvert værk kan du se, inden for hvilket område kopieringen har fundet sted, og hvad denne kopiering har udløst i vederlag.


Titler på bidrag

Optræder din tekst i aviser, tidsskrifter, sangbøger, antologier eller andre værker, hvor der er flere forfattere eller bidragydere, så kan du se titlen på det kopierede bidrag under det pågældende værk.


Uoplyst titel

Det sker, at det er umuligt at identificere, hvilket værk en tekst stammer fra. I sådanne tilfælde registreres det kopierede bidrag under betegnelsen ”Uoplyst titel”. Har vi oplysninger om bidragets titel, vil det fremgå her.


Hvorfor står der ikke noget om noder?

På specifikationen kan du under ”Type” se, hvorvidt der er tale om  vederlag for tekst-, billed- eller udgiverrettigheder. Det betyder dog ikke, at man ikke får vederlag for kopiering af noder, kategorien ”Tekst” dækker over vederlag for både tekst- og nodemateriale.

 

Yderligere information

Ved spørgsmål kontakt os på tlf. 35 44 14 93 / kontakt@tekstognode.dk.