Vidste du:

Vi er godkendt af kulturministeriet til at indgå aftaler om kopiering

Udbetaling af aconto-vederlag

Danske rettighedshavere, som opfylder en række kriterier, får udbetalt vederlag på forskud hvert år i august. Første gang, der udbetales aconto-vederlag, er august 2023.


Baggrunden for aconto-vederlag

Fordelingen af vederlag sker på baggrund af den faktiske kopiering, og vi udbetaler først vederlag til rettighedshaverne året efter, at pengene fra kopiaftalerne er opkrævet. Det betyder, at de fleste vederlag indestår i op til 14 måneder hos Copydan Tekst & Node, før de kan fordeles til rettighedshaverne.

Vi indfører aconto-vederlag for at få pengene fra kopiaftalerne hurtigere ud til rettighedshaverne og dermed mindske overskudslikviditet i Copydan Tekst & Node.

 • Hvem får udbetalt aconto-vederlag?
  Udbetaling af aconto-vederlag træder i kraft for danske rettighedshavere, der som minimum har fået udbetalt 20.000 kr. i vederlag hvert af de seneste tre år.
 • Hvordan udregnes aconto-vederlagets størrelse?
  Aconto-vederlaget baseres på historiske data og svarer til 50 % af det laveste beløb, man har fået udbetalt i løbet af de seneste tre år. Er det laveste beløb fx 20.000 kr., vil man således få udbetalt 10.000 kr. i aconto-vederlag.

 • Hvordan modregnes aconto-vederlaget det faktiske vederlag?
  Udbetalingen i august er et forskud. På dette tidspunkt er vi stadig i gang med at registrere kundernes kopiering. Et faktisk vederlag er udregnet og klar til udbetalingen i februar, hvor der samtidig vil ske en automatisk fratrækning af aconto-vederlaget.

 • Hvad sker der, hvis man får for meget udbetalt på forskud?
  Skulle det ske, at man i februar har et faktisk vederlag, som er lavere end det udbetalte aconto-vederlag fra august, vil man blive modregnet i de kommende års vederlag. Man vil derfor kunne opleve, at man ikke får udbetalt vederlag i februar, ligesom man ikke længere får udbetalt aconto-vederlag. Man kan frivilligt indbetale skyldige beløb, hvorved man igen kan få vederlag samt aconto-vederlag – alt afhængigt af brugen af ens værker, naturligvis.

 

Spørgsmål?
Har du spørgsmål til aconto-vederlag kan du kontakte os på tlf. 35 44 14 93 eller kontakt@tekstognode.dk.