Undersøgelser

Copydan Tekst & Node laver løbende undersøgelser for at sikre, at vores aftalepriser afspejler det konkrete kopieringsforbrug på de forskellige områder.

Hvor meget bliver der egentlig kopieret på landets uddannelsesinstitutioner og i offentlige og private virksomheder? Det undersøger vi meget detaljeret med jævne mellemrum. Brugernes adfærd og behov ændrer sig – og det samme gør de teknologiske muligheder. Derfor er det vigtigt løbende at tage temperaturen på, hvordan, hvor ofte og på hvilken måde kopieringen foregår.

Undersøgelserne er rygraden i vores aftalegrundlag. Det er nemlig på baggrund af disse undersøgelser, at vi kan fastsætte rammerne og prisen for kopiering på hvert enkelt område. Undersøgelserne er på den ene side brugernes garanti for, at der ikke betales for mere, end der kopieres. Og på den anden side rettighedshavernes garanti for, at de får den kompensation, de er berettiget til.

 

Tæt samarbejde med aftaleparterne

Alle undersøgelser bliver lavet i samarbejde med en aftalepart, der repræsenterer det pågældende område. Aftaleparterne er tættere på brugerne og kender deres behov og ønsker, så det er helt afgørende, at det er et fælles projekt.

Aftaleparterne er med hele vejen – lige fra udformning af spørgeskemaer til forhandlingsbordet.

 

Sådan laves undersøgelserne

Undersøgelserne bliver lavet ved, at brugerne på det respektive område svarer på spørgsmål omkring deres kopieringsadfærd. Spørgsmålene er en del af et digitalt spørgeskema, hvor brugerne bl.a. fortæller, hvilke typer materialer de kopierer, samt hvor ofte de kopierer. Vi behandler alle svar fortroligt.

På baggrund af svarene udfærdiges en samlet rapport. Rapporten udarbejdes af en ekstern statistiker, så vi sikrer fuldstændigt objektive konklusioner og får et klart billede af, hvordan brugernes kopieringsmønstre ser ud.

Forhandling med udgangspunkt i rapporten

Tekst & Node vil gerne sikre, at rettighedshaverne får betaling for det, der bliver kopieret – ligeså vel som aftaleparterne naturligvis ikke skal betale for mere, end de bruger. Derfor er undersøgelsesrapporten et godt udgangspunkt for forhandling. Det er et objektivt funderet undersøgelsesresultat, der gør det nemmere at nå til enighed i forhandlingerne og få lavet en aftale, som er rimelig for begge parter.

Har du spørgsmål om Tekst & Nodes undersøgelser, er du velkommen til at kontakte aftalekonsulent Morten Krogh Larsen.

Morten Krogh Larsen

IT- og undersøgelseskonsulent / Tlf. 35 44 14 70