Menu

Hvornår er der tale om kopiering?

Der er tale om kopiering, når du:

  • fotokopierer fra en bog, et tidsskrift el.lign.
  • printer ud fra fx hjemmesider, netaviser, digitale tidsskrifter og e-bøger.
  • skanner en papirudgivelse til pdf- eller andet filformat.
  • gemmer og deler en tekst på universitetets intranet eller andet internt drev.
  • viser ophavsretligt beskyttet materiale på interaktive tavler, fx Smartboards.
  • copypaster et uddrag fra en digital tekst og sætter ind i dit eget materiale, fx i PowerPoints.

 

Husk altid at skrive tydelig kildehenvisning på kopierne.