Menu

Sådan kopierer du

Få et overblik over, hvilke muligheder og begrænsninger vores aftale for akademiske og professionsrettede uddannelser indeholder.

Hovedreglerne for vores aftale

Fra et tekst- eller nodemateriale må du kopiere 20 % max. 30 sider pr. studerende pr. semester.

Du må altid kopiere op til 4 sider uanset materialets samlede længde. Hvis du eksempelvis vil kopiere fra et hæfte på 6 sider, må du altså gerne kopiere 4 sider, selvom det overskrider 20 % af det samlede sidetal.

Er du i tvivl om, hvordan man beregner sidetallet for f.eks. en hjemmeside, antologi eller en tidsskriftsamling, kan du finde hjælp i menuen til venstre.

Siderne, der kopieres, er pr. studerende pr. semester pr. materiale. Det betyder, at den samme studerende kun må få adgang til 20 % max. 30 sider af f.eks. en bog inden for et semester.

 

Materialer og medier du må kopiere fra

Alle typer af tekst- og nodeudgivelser, både grønlandske og udenlandske udgivelser og både digitale og trykte medier, som f.eks.:

 • Bøger
 • Tidsskrifter *
 • E-bøger *
 • Digitale læremidler *
 • Internettet
 • Blogs
 • Digtsamlinger
 • Sang- og nodehæfter
 • Aviser *
 • Du må gerne kopiere billeder, illustrationer mv., der indgår som en del af en tekst eller en node. Har I behov for at kopiere billeder, som ikke optræder i sammenhæng med tekster og noder, så skal I have en aftale med VISDA. Læs mere her.
 • … og meget mere.

* Har skolen købt adgang til materialerne via licensaftaler og abonnementer, eller tilgår skolen materialer fra en licensservice (fx via et bibliotek), så er det licensbetingelserne, der sætter rammerne for kopiering.

Husk altid, at når du kopierer skal du angive kilden, dvs. titel, forfatter(e), udgiver og udgivelsesår, uanset om der er tale om digitale kopier eller fotokopier.

 

Hvem er dækket af aftalen?

Alle ansatte på Ilisimatusarfik er dækket af kopieringsaftalen med Copydan Tekst & Node. De kan derfor kopiere i henhold til de regler, der er beskrevet her. Der er dog én ting, I skal særligt være opmærksomme på:

Hvis der i universitetets regi fremstilles digitale kopier til administrativ brug, dvs. kopier, der ikke skal anvendes i forbindelse med undervisning, må værker, der findes her ikke digitalkopieres. Materialet må dog gerne fotokopieres.

Det skyldes, at enkelte rettighedshavere kan ønske, at deres materiale ikke digitalkopieres til andet end undervisning.