Menu

Sådan kopierer du

Få et overblik over, hvilke muligheder og begrænsninger jeres aftale indeholder her på siden og download informationsmateriale nedenfor.

20 % dog højst 20 sider

Du må kopiere 20 % dog højst 20 sider fra et tekst- eller nodemateriale.

Kopierer du fra et materiale på mere end 100 sider, så træder de højst 20 sider i kraft.
Da 20 % af 100 sider netop er 20 sider, har du nået det højeste antal sider, du må kopiere.

Brug tabellen herunder, hvis du er i tvivl om, hvor meget du må kopiere fra et materiale.

 

Materialets samlede sidetal 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 og derover
Antal sider du må kopiere 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20

 

Der er én undtagelse. Du må altid kopiere op til 4 sider uanset materialets samlede længde. Hvis du f.eks. vil kopiere fra et hæfte på 6 sider, må du altså gerne kopiere 4 sider, selvom det overskrider 20 % af det samlede sidetal.

Siderne, der kan kopieres, er pr. studerende pr. undervisningsår pr. materiale.
Er faget halvårligt eller kortere, må du dog gerne kopiere og udlevere max. 20 %, højst 20 sider, når blot du er opmærksom på, at du i løbet af et helt undervisningsår ikke udleverer mere end 20 % max. 20 sider af samme materiale pr. studerende.

 

Al tekst, alle noder, alle lande

Du må kopiere fra alle typer af tekst- og nodeudgivelser. Det gælder både danske og udenlandske udgivelser og både digitale og trykte. F.eks.:

 • Aviser (digitalkopiering er nu en del af kopiaftalen)
 • Bøger
 • Tegneserier
 • Tidsskrifter
 • Eksamensopgaver (også fra Prøvebanken)
 • E-bøger
 • Digitale læremidler
 • Internettet (hjemmesider og blogs)
 • Digtsamlinger
 • Sang- og nodehæfter
 • Billeder, illustrationer mv., der indgår i sammenhæng med tekst eller noder
  (Kontakt VISDA for kopiering af enkeltstående billeder til undervisningsbrug).

 

Vær opmærksom på engangsmateriale

Engangsmateriale, hvor eleverne selv skal udfylde blanke felter, er ikke en del af vores aftale og kan ikke kopieres efter ovenstående retningslinjer.

Hvem er dækket af aftalen?

Alle ansatte på skolen er dækket af aftalen med Copydan Tekst & Node. De kan derfor kopiere til undervisningsbrug i henhold til de regler, der er beskrevet her.

Elever, der kopierer i forbindelse med undervisningen (til deling eller til brug i en opgave), er også dækket af kopieringsaftalen og skal følge de samme regler for kopiering, som gælder for skolens ansatte.

Skolen har ansvaret for, at både ansatte og elever overholder rammerne for kopiering.