Menu

Hvilke materialer registrerer vi?

På de indberettende erhvervsakademier henter Copydan Tekst & Node nu selv alle de materialer, som skal indberettes og registreres.

I samarbejde med de pågældende skoler får vi direkte adgang til skolens læringsplatform og har derfor mulighed for at hente de mapper og filer, som du aktivt har delt med de studerende. Vi får tildelt samme adgang/rettigheder som en studerende.

Vi registrerer kun de oplysninger om værkerne, som er relevante for at identificere rettighedshaverne bag.

Vi registrerer kun oplysninger, når der er tale om kopier af ophavsretligt beskyttet materiale – det er f.eks. kopier af:

 • Bøger
 • Aviser
 • Tidsskrifter uden licens/abonnement
 • Tidsskrifter med licens/abonnement
 • Sang- og nodehæfter
 • Hjemmesider, pdf’er og andet materiale fra internettet
 • Licensbaserede digitale læremidler, fagportaler, e- og i-bøger
 • Eksamensopgaver

Vi registrerer ikke oplysninger fra følgende materialetyper:

 • Fri kopi
  materiale, du må kopiere frit og uden begrænsning.
  Materialerne er ofte mærket med ”kopimappe”, ”kopiark”, ”fri kopi”, ”til kopiering”, ”copysheet” eller lign.
 • Links
  de henvisninger til online materiale, som du deler med eleverne.
 • Eget materiale
  materiale, du har udarbejdet til din undervisning uden brug af andres materiale.
  Undtagelsen er, hvis materialet er udgivet.
 • Internt og fortroligt materiale
  elevplaner, eksamensplaner, skemaer, breve, udtalelser, evalueringer og lign.

 

Vi deler ikke materiale med tredjepart. Vi opbevarer og sletter materiale i henhold til GDPR.