Menu

Guide til indberetning

Som ansat på en testskole har du fået udvidede måder at indberette på i indberetningsåret 2021/2022. Du kan dele dine digitalkopier direkte fra digitale platforme såsom Google Drev, Dropbox og OneNote, du kan dele øvrige digitalkopier via e-mail og formular, og så kan du dele dine papirkopier via post. Læs mere om de forskellige måder at indberette på herunder.

Del fra platforme – f.eks. Google Drev, Dropbox og OneNote

Digitalkopiering er både de papirudgivelser, du skanner til et filformat, og de tekster, som du uploader, downloader, gemmer og deler med eleverne på forskellig vis.

Når du anvender tjenester som Google Drev, Dropbox eller OneNote til at lægge materiale til undervisningen op på, så er der tale om digitalkopiering.

Det er nemt at indberette kopier via din foretrukne platform, og du kan sende kopierne løbende eller samlet for en måned ad gangen.

 

Sådan gør du:

 1. Vælg delefunktionen, og del hele filmapper direkte med os på del@tekstognode.dk.
  2. Skriv skolenummer, og hvor mange elever der får et eksemplar i tilhørende kommentarfelt.

Eller:

 1. Vælg ’kopiér link’, og åbn en mail.
  2. Sæt linket ind, skriv skolenummer, og hvor mange elever der får et eksemplar.
  3. Send linket til os på del@tekstognode.dk.

NB: Tekst & Node skal kun tildeles læserettigheder.

Del dine digitalkopier

Digitale kopier er både de papirudgivelser, du skanner til et filformat, og de tekster, som du uploader, downloader, gemmer og deler på din skoles intranet eller læringsplatform.

Du kan vælge at indberette kopierne på to måder: enten via vores online indberetningsformular eller vedhæftet en e-mail. Herunder kan du læse, hvordan du skal gøre.

Send kopierne løbende eller samlet for en måned ad gangen.

 

Online indberetningsformular

Det er nemt og hurtigt at indberette dine digitale kopier via vores online indberetning.

Sådan gør du:

 1. Åbn det link, du har modtaget fra skolens administration, og følg anvisningerne på skærmen.
 2. Har du ikke modtaget et link, skal du henvende dig til din skoles administration.

 

Indberetning via e-mail

Du kan også vælge at indberette dine kopier som vedhæftede filer til en e-mail.

Sådan gør du:

 1. Åbn en mail, og vedhæft de digitale kopier, du gerne vil indberette.
  2. Skriv skolenavn og -nummer i mailens emnefelt.
  3. Skriv oplysninger om hver kopi, og hvor mange elever der får et eksemplar.
  4. Send mailen til os på del@tekstognode.dk.

Mailsignatur

Du kan med fordel oprette en mailsignatur, som du kan bruge som skabelon til dine kildeangivelser.

Så er det hurtigt og nemt at udfylde alle oplysningerne om kopierne.

Husk kilden

Skriv tydelig kildeangivelse på kopierne: forfatter, titel, udgiver og ISBN/ISSN. Jo flere detaljer, jo nemmere er det for os at identificere og finde de rette rettighedshavere.

Er kopien et bidrag til fx en antologi eller en artikel i et tidsskrift, skal du både oplyse kilden til det kopierede bidrag og titlen på antologien/tidsskriftet.

Husk at vedhæfte kopierne

Vi har brug for at se præcis de sider, du har kopieret, for at kunne identificere andre rettighedshavere end hovedforfatteren. Det kan fx være en illustrator, en fotograf eller en digter.

 

Del dine papirkopier

Hver gang du kopierer, så husk en kopi til os. Populært sagt kan du betragte Copydan Tekst & Node som en ekstra elev i klassen.

Du kan nemt indberette dine fotokopier og prints ved at følge nedenstående 3 trin.

Sådan gør du:

 1. Tag en ekstra kopi, når du kopierer eller printer til undervisningen.
 2. Skriv på kopien, hvor mange elever der får et eksemplar.
 3. Læg kopien i bakken ved kopimaskinen.

I slutningen af hver måned indsamler og sender din skole kopierne til os. Skolen har fået tilsendt frankerede svarkuverter til formålet.